Naar de inhoud
 • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 

RZ - DV

Raadscommissie Ruimtelijke Zaken - De Volgerlanden adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Strip De Schoof - Cascade
 • Volkshuisvesting en woonruimteverdeling
 • Bouwzaken
 • Monumenten
 • Toerisme en recreatie
 • Speelruimtebeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Beheer openbare ruimte (groen, water, riolering, wegen)
 • Afvalinzameling
 • De Volgerlanden
 • Noordoevers

 

voorzitter: de heer J.P. Neijman (tevens lid van de agendacommissie)


leden:
SGP-ChristenUnie

de heer B.P. van Ginkel en de heer E. van Hartingsveldt

 

Gemeente Belangen

de heer M.B. Braber en de heer A. Cramer

 

CDA

de heer C.H. Nugteren en mevrouw A.L. Vlasblom - van der Vlies


Ambacht Uw Belang (A.U.B.)

de heer J. Struik en de heer J.G. Siefkes

 

VVD

mevrouw J. Oelfke - ten Seldam en de heer A. Ouwerkerk

 

D66 
de heer M. de Groot en de heer E.G.A. Lips

 

PvdA
de heer E. van der Wulp en de heer A.L. Scheurwater 

 

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap | privacyverklaring

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht