Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
 • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 

WOS

Raadscommissie Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken adviseert en overlegt over de volgende onderwerpen:

 • uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning
 • wijk- en buurtgericht werken
 • ontwikkeling wonen, zorg en welzijn
 • huisvesting bijzondere doelgroepen
 • volksgezondheid
 • ouderenbeleid
 • maatschappelijk werk
 • jeugd- en jongerenbeleid
 • cultuur (inclusief cultureel centrum)
 • emancipatiebeleid
 • ontwikkelingssamenwerking
 • vluchtelingenwerk
 • bibliotheek
 • onderwijs (inclusief personeel en schoolgebouwen)
 • muziekonderwijs
 • sport (inclusief sporthallen en zwembad) en onderhoud sportvelden
 • Sociale Dienst Drechtsteden
 • Sociale Werkvoorziening Drechtwerk (opdrachtgeverschap)
 • kunstbeleid
 • kunst in de openbare ruimte