Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 

raadswerk

Gemeenteraadsleden bepalen het gemeentelijk beleid voor de lange termijn. Zij stelt bestemmingsplannen vast en beslist over sociaal culturele voorzieningen, openbaar groen en allerlei andere zaken van algemeen belang. Ook stelt de gemeenteraad elk jaar de gemeentebegroting vast. Hierin is aangegeven hoeveel geld er voor ieder onderdeel van het gemeentelijk takenpakket mag worden uitgegeven.

 

Wilt u weten welke mensen lid zijn van de Ambachtse gemeenteraad, kijk dan onder raadsfracties.

 

werk

Het werk van gemeenteraadsleden bestaat uit, onder andere, het deelnemen aan commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. In die vergaderingen wordt geoordeeld en besloten over de plannen van het gemeentebestuur. Door deel te nemen aan de vergaderingen, kunnen de gemeenteraadsleden dus invloed uitoefenen op het bestuur van de gemeente. Overigens mag iedereen gebruik maken van het spreekrecht tijdens commissie- en raadsvergaderingen en op die manier proberen gemeenteraadsleden te beïnvloeden.

Gemeenteraadsleden besteden veel tijd aan het voorbereiden op vergaderingen (lezen van stukken, afleggen van werkbezoeken) en het contact houden met achterban. Ieder raadslid geeft op eigen wijze invulling aan zijn taken.

 


gemeentelijke wetten
Als hoogste orgaan in de gemeente kan de gemeenteraad algemene regels maken, waaraan iedereen zich binnen de gemeente moet houden. Deze regels worden vastgelegd in een verordening, een gemeentelijke wet. Een bekend voorbeeld is de Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Wilt u meer weten over gemeentelijke politiek, kijk dan op de website van het huis voor Democratie en Rechtstaat.