Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon bestuur en organisatie transparantie en inspraak Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

Toegang tot bestuurlijke informatie is geregeld in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Een ieder die informatie wil inzien, kan daartoe een Wob-verzoek indienen bij de gemeente. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan bepaalde eisen en wordt in een aantal gevallen niet gehonoreerd, bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid kan schaden.
Wilt u meer weten over de Wet openbaarheid van bestuur? Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft over dit onderwerp een dossier op haar website.

In dit onderdeel vindt u Wob-verzoeken die zijn ingediend bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht met de bijbehorende documenten.

Gehonoreerde Wob verzoeken 2007

Onderwerp: Van Gorsel advies anti-speculatiebeding Watermunt 67

U kunt hieronder de aanvraag, tussenantwoorden en eindantwoord downloaden.

PDF-bestandWobverzoek 12 januari (49 kB)

PDF-bestandWob tussenantwoord 25 januari (31 kB)

PDF-bestandWob tussenantwoord 9 februari (26 kB)

PDF-bestandWob eindantwoord 6 maart (27 kB)

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht