Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon nieuws nieuwsarchief huisvesting mensen met verblijfsvergunning

huisvesting mensen met verblijfsvergunning

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht biedt huisvesting en begeleiding aan statushouders. Dat zijn mensen die gevlucht zijn uit hun eigen land en die minimaal vijf jaar in Nederland mogen blijven. De Rijksoverheid bepaalt per half jaar een taakstelling. Dat is het aantal nieuwe statushouders dat recht heeft op huisvesting in onze gemeente.  

cijfers en afspraken
De taakstelling voor de tweede helft van dit jaar bedraagt 17 personen. Dat is minder dan de 46 statushouders, die werden verwacht en ook minder dan de 23 personen in eerste helft van 2017. Vorig jaar is het voor 22 statushouders niet gelukt om een geschikte woonruimte te vinden. Voor hen is dit jaar alsnog woonruimte nodig. In 2017 zijn er 32 mensen geplaatst. Dat betekent dat we tot 2018 nog voor 30 mensen woonruimte zoeken. Deels valt dat op te lossen met bestaande huurwoningen. Lukt dat niet meer, dan is afgesproken daarvoor woningen in de particuliere markt aan te kopen. Woningen die verspreid liggen over de gemeente, kleinschalige opvang mogelijk maken en alleen tijdelijk worden ingezet voor dit doel.

 

de uitvoering
Dit voorjaar stemde de gemeenteraad in met de aankoop van maximaal 10 woningen voor tijdelijke kamerverhuur. De gemeente zou daarmee eigenaar worden van de panden tot aan de verkoop, maximaal vijf jaar later. Op dit moment zijn er nog geen woningen gekocht. In de verdere uitwerking heeft de woningcorporatie Rhiant voorgesteld de aankoop en het beheer van deze woningen voor haar rekening te nemen. Hiervoor ligt er een voorstel dat de gemeenteraad op 3 juli aanstaande bespreekt.

 

Rhiant als eigenaar en beheerder
Rhiant neemt de rol van eigenaar van de gemeente over. De gemeente wordt alleen gevraagd garant te staan voor een vijf jaar durende lening aan Rhiant. Voordeel daarvan is dat Rhiant niet alleen eigenaar wordt, maar ook het geschikt maken voor verhuur, het beheer van de woningen en de verkoop ervan voor haar rekening kan nemen.

 

verkoop na uiterlijk vijf jaar
Uitgangspunt is dat Rhiant niet alle 10 woningen op één moment koopt, maar pas wanneer er gegadigden voor een woning zijn en in overleg met de gemeente. En na vijf jaar of eerder, als de woningen niet meer nodig zijn, verkoopt Rhiant de woningen weer. De sociale huurwoningvoorraad in Hendrik-Ido-Ambacht blijft daarmee op de lange termijn gelijk.

meer weten?
De raadscommissie Ruimtelijke Zaken/De Volgerlanden bespreekt het voorstel op 20 juni aanstaande en de gemeenteraad doet dat op 3 juli. 
Kijk voor meer informatie over het huisvesten en begeleiden van statushouders in Hendrik-Ido-Ambacht op www.h-i-ambacht.nl/statushouders. Daar vindt u ook een lijst met vaakgestelde vragen.

print

Printen
 
 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht