Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon nieuws nieuwsarchief rampbestrijding Kijfhoek en Fokker

rampbestrijding Kijfhoek en Fokker

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt bekend dat de Rampbestrijdingsplannen Rangeeremplacement Kijfhoek te Zwijndrecht en Fokker Aerostructures BV te Papendrecht zes weken lang in te zien zijn. Deze terinzageleggingen zijn onderdeel van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedures.

rangeerterrein Kijfhoek
In Rampbestrijdingsplan Rangeeremplacement Kijfhoek staan de bedrijfsprocessen, afspraken, relevante scenario's en aandachtspunten met betrekking tot Rangeeremplacement Kijfhoek beschreven, zodat de hulpdiensten snel en adequaat kunnen handelen in geval van een groot incident of ramp.

Fokker
In het Rampbestrijdingsplan Fokker Aerostructures BV staan de bedrijfsprocessen, afspraken, relevante scenario's en aandachtspunten met betrekking tot Fokker Aerostructures BV beschreven, zodat de hulpdiensten snel en adequaat kunnen handelen in geval van een groot incident of ramp.

inzien
U kunt de plannen inzien van donderdag 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2017 bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Romboutslaan 105, te Dordrecht. Ook kunt u de plannen inzien in het gemeentehuis. Maak daarvoor een afspraak met de heer R. Snijders via telefoonnummer 088 - 6365387 of e-mailadres r.snijders@vrzhz.nl.

mening
Belanghebbenden kunnen hun mening mondeling of schriftelijk geven binnen zes weken na deze publicatie. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gezonden aan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ter attentie van de heer R. Snijders, postbus 350, 3300 AJ, Dordrecht.

reden
De plannen zijn opgesteld op basis van paragraaf 6.1 van het Besluit veiligheidsregio's (Bvr). De terinzageleggingen vinden plaats volgens artikel 6.1.4. van het Bvr waarin afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van kracht wordt verklaard. De herziening van het rampbestrijdingsplan heeft plaatsgevonden op basis van de wettelijk verplichte periode herziening van rampbestrijdingsplannen.

print

Printen
 
 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht