Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon onderwijs en kinderopvang

Goed onderwijs is cruciaal in de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot volwassenen. De gemeente is binnen het onderwijs verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, het handhaven van de leerplicht en het aanbieden van leerlingenvervoer. 


In Hendrik-Ido-Ambacht zijn er veel mogelijkheden om de juiste school voor uw kind te vinden. Ook is er een ruime keuze aan peuterspeelzalen en kinderopvang.


Kinderopvang
Kinderopvang moet u zelf regelen. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of die na school opgevangen moeten worden.

Basisscholen
Kinderen vanaf 5 jaar zijn verplicht om naar de basisschool te gaan. In Hendrik-Ido-Ambacht zijn er verschillende soorten basisonderwijs.

Scholen op de kaart
Wilt u meer inzicht in het aanbod en de kwaliteit van het Ambachts onderwijs? Dat kan via 'Scholen op de kaart'. Deze site biedt een zogenaamd Schoolkeuzevenster. Hierin is cijfermatige- en inhoudelijke informatie over de school te vinden. Zo kunt u ook de scholen met elkaar vergelijken.

Schoolvakanties
Een overzicht van de schoolvakanties voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen hebben de vrijheid een eigen vakantierooster op te stellen. Voor de juiste data kunt u daarom het beste contact opnemen met de school zelf.

Leerplicht
Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Het kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, wanneer zij geen startkwalificatie heeft. 

 

Leerlingenvervoer
Met het oog op de vrijheid van onderwijs en het bezoeken van de meest passende school voor iedere leerling, draagt de gemeente zorg voor het vervoer van leerlingen naar scholen. In verreweg de meeste gevallen leggen leerlingen de afstand van huis naar school en terug zelfstandig af of worden zij door hun ouders gebracht en gehaald. Soms gaat dat echter niet. De regels voor het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.