Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon ruimtelijke plannen bestemmingsplan:
Het bestemmingsplan regelt of ergens gebouwd mag worden en zo ja, wat daar gebouwd mag worden. Ook de gebruiksmogelijkheden van gronden en gebouwen worden in een bestemmingsplan vastgelegd. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en wat de maximale hoogte en breedte van bouwwerken is. Het bestemmingsplan geldt voor inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf.

Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de gemeente verplicht om voor het gehele grondgebied van de gemeente bestemmingsplannen op te stellen.
 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht