Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon veiligheid bestrijding incidenten bestrijding incidenten

Bestrijding van rampen en zware ongevallen vraagt een gecoördineerde aanpak tussen alle betrokken diensten zoals de Brandweer, de Politie, GHOR, gemeentelijke diensten en andere instanties.

 

risicovolle inrichtingen

Om de kans op rampen en calamiteiten te verlagen, beschikken risicovolle inrichtingen verplicht over een aantal vergunningen. Deze vergunningen worden regelmatig door toezichthoudende instanties gecontroleerd. Risicovolle inrichtingen zijn bijvoorbeeld bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of gebouwen waarin veel personen gelijktijdig verblijven.

 

rampenplan

Voor de bestrijding van grootschalige rampen heeft de gemeente een rampenplan opgesteld. Hierin staat beschreven hoe de coördinatie en aanpak van alle hulpverlening bij het uitbreken van een grootschalige ramp verloopt. Het rampenplan wordt regelmatig herzien en geoefend om eventuele incidenten goed op te kunnen lossen.

 

betrokkenen

De burgemeester heeft het bevel in geval van een ramp. Dit betekent dat iedereen die aan de rampenbestrijding deelneemt onder zijn gezag staat. De burgemeester laat zich bijstaan in een gemeentelijk beleidsteam, waarin een aantal gemeentelijke functionarissen en functionarissen van de parate diensten (brandweer, politie, GHOR) zitting hebben. Vaak is ook de veiligheidsregio hierbij betrokken om de operationele inzet van diensten te coördineren.

 

meer infomatie

Wilt u meer weten over de rampenbestrijding? Neem dan contact op met de heer J. Maaskant of de heer J. Bal (078) 770 2683/2685.