Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon (ver)bouwen in te dienen stukken bij een (bouw)aanvraag

in te dienen stukken bij een (bouw)aanvraag

Indien u een aanvraag indient voor de activiteit bouwen, dient u de bij het aanvraagformulier ook bijlage's toevoegen. Onderstaande opsomming geeft u een indruk waar de bijlage's aan moeten voldoen om een juiste aanvraag in te kunnen dienen.

 

  • Tekeningen met plattegronden en doorsnedetekeningen met voldoende maatvoering van de oude en nieuwe toestand. (Schaal 1:100 of 1:50) 
  • Op tekening aangeven wat het beoogd gebruik van het bouwwerk word.
  • Een situatietekening met maatvoering van het bouwwerk ten opzichte van de erfgrenzen. (schaal 1:500 of 1:1000)
  • Tekeningen van alle gevels of aanzichten van het bouwwerk, inclusief belendende panden. Tekeningen dienen volledig en op schaal te zijn. 
  • Opgave materiaal- en kleurgebruik van de toegepaste materialen, op tekening aangegeven.
  • Detailtekeningen van constructieoplossingen. (bij voorkeur schaal 1:5)

  • Recente kleurenfoto’s van de bestaande situatie en naastgelegen woningen of andere panden.

  • Constructieberekeningen en -tekeningen van de hoofdconstructie. De hoofdopzet van de constructie moet duidelijk zijn bij het indienen van de aanvraag. Eventuele nadere berekeningen mogen ook na vergunningverlening worden ingediend.

Bovenstaand geld niet voor iedere aanvraag. Afhankelijk van het soort bouwwerk wat u aanvraagt, kunnen nadere indieningsvereisten van toepassing zijn. Bij twijfel kunt u bellen met de afdeling publiekszaken, tel: 14078.

 

Informatie over hoe een u een omgevingsvergunning kan aanvragen

 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht