Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
 • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon (ver)bouwen kwaliteit nieuwbouw

kwaliteit nieuwbouw

Samen met de ontwikkelaars actief in de regio, de woningbouwcorporaties en de belangenorganisaties hebben de regio en de zes Drechtstedengemeenten het convenant Kwaliteit Nieuwbouw Drechtsteden ondertekend.
Dit betekent dat huurders en kopers van nieuwbouwprojecten in de Drechtsteden meer kwaliteit mogen verwachten, dan het landelijk Bouwbesluit voorschrijft.

 GPR Cartoon

 

Nieuwbouw in Nederland voldoet, op basis van het landelijk Bouwbesluit, altijd aan hoge eisen. In de Drechtsteden wordt de kwaliteit van nieuwbouw nog verder verhoogd, door het bieden van een aantal pluspunten:

 • meer gebruik van duurzame bouwmaterialen
 • aansluitmogelijkheden voor energiebesparende apparatuur
 • relatief lage energierekeningen
 • levensloopbestendige bouw (De woning is aanpasbaar aan veranderende levensomstandigheden, bijvoorbeeld wanneer iemand minder mobiel wordt.)
 • beter behoud van de waarde van de woning, dankzij de pluspunten

Ondertekening Convenant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie nemen deel aan het convenant?

 • projectontwikkelaars
 • woningbouwcorporaties
 • belangenorganisaties
 • de regio Drechtsteden
 • de regio Drechtsteden: de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Hoe gaan de convenantpartners te werk?
De deelnemers aan het convenant kiezen voor het gebruik van het systeem ‘Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw’, een systeem dat de kwaliteit van nieuwbouw in kaart brengt. Dat gebeurt aan de hand van scores voor de thema’s milieu, energie, toekomstwaarde, gebruikskwaliteit en gezondheid.
In het convenant is een minimale score vastgelegd voor alle thema’s samen. Voor de thema’s energie en gebruiksgemak is bovendien een aparte (hoge) minimumscore bepaald. Dat levert de pluspunten op, die de nieuwbouw extra aantrekkelijk maakt voor toekomstige huurders en kopers.


meer informatie

 • Heeft u een nieuwbouwpand op het oog? De projectontwikkelaar of woningbouwcorporatie vertelt u graag of het pand over de genoemde pluspunten beschikt.
 • Wilt u meer weten over de gemaakte afspraken in het convenant, de deelnemende partijen of over het systeem waarmee de scores in beeld worden gebracht? Ga dan naar ‘downloads en links’.
 • Inwoners van de Drechtsteden kunnen voor een informatieve flyer terecht in hun eigen gemeentehuis, maar de flyer is hieronder ook te downloaden.
 • Heeft u, na het bekijken van de downloads en links, nog specifieke vragen over de toepassing van de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn - Gebouw in de Drechtsteden? Neemt u dan contact op met de projectleider, Melanie Morlog, telefoon (078) 770 3589, e-mail m.morlog@zwijndrecht.nl.
 • www.gprgebouw.nl

Wonen in de Drechtsteden