Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon verkeer en vervoer Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt aan een bereikbare, leefbare en veilige leefomgeving. Het PDF-bestandGemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) (13 MB) moet hier een steentje aan bijdragen.

 

De gemeenteraad heeft in 2009 ingestemd met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Hendrik-Ido-Ambacht (GVVP) 2009-2020. Het GVVP is in overleg met diverse belanghebbenden opgesteld. Ook de inwoners zijn zoveel mogelijk betrokken. Naar aanleiding van reacties is het plan op enkele punten gewijzigd. Zo is de snelheid op de Reeweg, tussen de Weteringsingel en de Sandelingenstraat, verlaagd naar 30 km/uur en is het Ambachtsepad, tussen de Pruimendijk en de Kerkstraat, opgenomen als primaire fietsroute.

In het GVVP geeft de gemeente haar visie op verkeer en vervoer in Ambacht voor de komende tien jaar. Toekomstige ontwikkelingen en grootschalige projecten, zoals de nieuwbouw in De Volgerlanden en de herstructurering van Oostendam, hebben invloed op de verkeersstromen en het gebruik van wegen. In het GVVP is hiermee rekening gehouden, zodat de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid ook in de toekomst kan worden gegarandeerd.

 

PDF-bestandGemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (13 MB)

PDF-bestandBijlagen (16 MB)