Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon zorg en welzijn Ondersteuning of advies nodig?

Wmo

Het doel van de Wmo is 'meedoen'. Dat meedoen geldt voor iedereen, jong en oud, ongeacht maatschappelijke of economische positie, ongeacht of iemand beperkingen ondervindt of niet. De Wmo is dan ook vooral een participatiewet, geen zorgwet.

hulp in het huishouden
Iedereen in Nederland moet zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Soms is hulp in de huishouding daarbij noodzakelijk. Eerst wordt onderzocht wat u zelf kunt doen en wat uw directe omgeving (familie, vrienden en buren) kunnen doen.

gesprek
Een consulent (adviseur) van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) gaat met u in gesprek om te beoordelen wat u zelf kunt doen en wat mensen in uw directe omgeving of bijvoorbeeld vrijwilligers voor u kunnen doen. Meer informatie over de mogelijkheden die de Wmo biedt voor hulp in het huishouden vindt u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt ook langsgaan bij het Wmo-loket en telefonisch contact opnemen met de Sociale Dienst Drechtsteden: 078 770 89 10.

rol gemeente
Sinds 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor het begeleiden van inwoners met een beperking. Het gaat daarbij om ouderen, mensen met een lichamelijke en/of en verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening. Voorheen vielen deze mensen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar vanaf 2015 is dat onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


algemene ondersteuning dichtbij huis

Dankzij de nieuwe Wmo kunnen wij als gemeente meer lokaal maatwerk bieden aan  inwoners met ondersteuningsbehoeften. Door de inzet het Sociaal Wijkteam Ambacht per januari 2015 brengen we de zorg en ondersteuning nog dichter bij onze inwoners en bepalen we met hen welke ondersteuning het beste past.


denken in wat inwoners kunnen

We streven ernaar dat alle inwoners naar vermogen en vanuit eigen kracht meedoen aan de samenleving. We kijken naar wat iemand zelf kan en welke rol familie en vrienden kunnen spelen. Meer denken in wat inwoners kunnen en niet in wat zij niet kunnen dus. Hierdoor gaan de zorgkosten omlaag en versterken we de gemeenschapszin door elkaar meer de helpende hand toe te steken.


professionele hulp en ondersteuning op maat blijven mogelijk

Voor wie dat nodig heeft blijft professionele hulp en ondersteuning beschikbaar. Als gemeente zorgen wij samen met de Sociale Dienst Drechtsteden voor professionele ondersteuning op maat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan huishoudelijke ondersteuning, een woningaanpassing, doelgroepenvervoer, begeleiding van iemand met een beperking, dagbesteding of een kortdurend verblijf.


meer informatie