Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon zorg en welzijn welzijnssubsidies

Jaarlijks stelt de gemeente het Uitvoeringsprogramma Subsidies vast. In dit uitvoeringsprogramma wordt het gemeentelijke beleid vertaald naar de uitvoering. Er wordt per beleidsonderwerp aangegeven voor welke doelstellingen en activiteiten subsidies wordt verstrekt. Deze doelstellingen zijn terug te vinden in de Integrale Welzijnsnota, het WMO-beleidsplan Zwijndrechtse Waard, de nota Lokaal Gezondheidsbeleid  en de beleidsnotitie Mantelzorg.


De activiteiten worden uitgevoerd door organisaties die in Hendrik-Ido-Ambacht actief zijn. Hiertoe dienen zij subsidieaanvragen in, die door de gemeente worden getoetst aan de Algemene Subsidieverordening.


Op deze pagina vindt u in de kolom aan de rechterkant het subsidieregister en informatie over het aanvragen van een incidentele en/of structurele subsidie op het gebied van welzijn.