Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Terras aan de Waal

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /vrije tijd natuur en recreatie Jeugdspeelpark

Jeugdspeelpark

Op deze pagina vindt u informatie over het project Jeugdspeelpark in Sandelingen- Ambacht. Kunt u op deze pagina niet vinden waar u naar op zoek bent, stuur dan een informatieverzoek naar de projectsecretaris Cora Nederlof

 

Deze informatie is als volgt ingedeeld:

Op deze pagina vindt u informatie over het project Jeugdspeelpark in Sandelingen- Ambacht. In het coalitieprogramma van 2014-2018 heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht besloten dat het Jeugdspeelpark, dat nu nog gevestigd is aan de Van Kijfhoekstraat 302, op termijn zal verhuizen naar recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Nu worden de voorbereidingen daarop getroffen.

algemeen

Via deze projectpagina bieden we u tot de realisatie van het nieuwe Jeugdspeelpark algemene informatie, belangrijke documenten en de stand van zaken van het project aan.

 

spelen Jeugdspeelpark

 


recente ontwikkelingen (2018)

Oktober 2018: evaluatie

Het project Jeugdspeelpark is met succes afgerond. In de PDF-bestandevaluatie (1611 kB) vindt u een korte projectsamenvatting, met daarin de leerpunten van dit unieke project.

 

juli 2018


Het Jeugdspeelpark is geopend. Op 7 juli was de feestelijke opening van een prachtig nieuw Jeugdspeelpark. Het park in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht is groter, volledig energieneutraal en duurzamer dan het vorige park. Wethouder van Die (Sociaal Domein, Onderwijs en Sport) ontving een sleutel uit het pootje van een roofvogel, waarmee hij de symbolische poort tot het park kon openen. Naast de speelplekken en de dierenverblijven is er ook ruimte voor de dagbesteding voor mensen met een beperking.

JSP


De bestuursleden van het Jeugdspeelpark hebben een schitterende prestatie geleverd. Om het bestuur te bedanken voor hun bijzondere inzet, reikte de burgemeester aan hen allemaal een Pluim uit. De Pluim is een blijk van waardering voor een bijzondere prestatie of actie in Hendrik-Ido-Ambacht.
Het nieuwe Jeugdspeelpark is een prachtig visitekaartje geworden voor de gemeente. Dit was echter niet mogelijk geweest zonder de hulp van de vele vrijwilligers. Ook de sponsoring door het bedrijfsleven was onontbeerlijk.

Vanuit de gemeente is het project bijna afgerond en kan de evaluatie worden opgesteld.

 

JSP glijbaan en hooiberg

 

bestuur JSP

bestuur JSP

mei 2018


Het Jeugdspeelpark is bijna klaar! De geplande opening voor publiek is op 7 juli 2018. De bedoeling is dat iedereen in de zomervakantie weer volop kan genieten van de dieren, de speeltuin en de waterspeelplekken.
Later volgen meer details over het openingsfeest.


april 2018


Nieuw Jeugdspeelpark komt in zicht !

Eind december is het Jeugdspeelpark verhuisd. De dieren zijn meeverhuisd, kleine dieren zitten in het hoofdgebouw, grotere dieren zoals de schapen, geiten en het varkentje zijn ondergebracht in de doorloopstal. Naast het hoofdgebouw en de doorloopstal staan er op het terrein inmiddels ook een werkplaats en een hooimijt en is de paardenbak aangelegd. Het zorggebouw is opgeleverd, clienten van Syndion vinden daar vanaf april dagbesteding. Er wordt hard gewerkt, vrijwilligers en leveranciers doen alles wat ze kunnen. Er wordt geverfd en getimmerd en gebouwd. Speeltoestellen gaan geplaatst worden, modderhopen veranderen in spannende speelheuvels.

Het wachten is nu op voldoende warm weer om gras te kunnen zaaien zodat in juni de deuren open kunnen.november 2017

Het huidige Jeugdspeelpark is per 23 oktober voor bezoekers gesloten. Er is gestart met de voorbereiding voor de verhuizing. Speeltoestellen, hekwerken en houtwerk worden gedemonteerd om op de nieuwe locatie te worden hergebruikt. Struiken die mee kunnen worden uitgegraven en herplaatst.

Op het nieuwe Jeugdspeelpark gaan het personeel, de vrijwilligers en de aannemer hard aan de slag om het hoofdgebouw te schilderen. Ook de dierenverblijven en het terrein  worden ingericht.

Impressie nieuwe park, video 3 minutenDe verhuizing vindt later plaats dan oorspronkelijk de bedoeling was maar die tijd hebben we goed gebruikt om het resultaat nog mooier te maken. Mede door financiële ondersteuning van het CAI-fonds kan er nu ook worden geïnvesteerd in zonnepanelen, een sedumdak en een warmtepomp. Het Jeugdspeelpark is hiermee niet alleen mooier maar ook duurzamer.


Drone filmpje, 0,5 minuut


Door goede samenwerking met onze zorgpartners is het definitief ontwerp van het zorggebouw nu ook afgerond en klaar om gebouwd te gaan worden.


De verschillende onderdelen van het park worden vanaf 2018  stapsgewijs geopend voor het publiek. De feestelijke opening van het nieuwe park is afhankelijk van de oplevering van het hele terrein en zal waarschijnlijk in het voorjaar plaatsvinden.mei 2017


Op donderdagmiddag 11 mei 2017 is de aanleg van het nieuwe Jeugdspeelpark in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht officieel van start gegaan.


Eerste paal geslagen


De voorzitter  van de stichting Jeugdspeelpark, Wessel Haksteeg, sprak omwonenden, vrijwilligers, sponsoren, zorgpartijen, vertegenwoordigers van de gemeente en gemeenteraad en overige belangstellenden toe. Daarna werd de eerste paal, onder grote belangstelling, geslagen door drie leden van het bestuur.

Bestuur 1e paal


Op het bouwterrein staat ook een bord met een impressie van hoe het er straks allemaal uit gaat zien. Tevens staan hierop de diverse fondsen genoemd die een bijdrage hebben toegezegd aan de realisatie van dit prachtige park.

luchtfoto locatie Jeugdspeelpark


Het bestuur van de stichting Jeugdspeelpark kijkt uit naar het nieuwe park en hoopt rond oktober 2017 haar deuren voor het publiek te openen. Wessel Haksteeg: "Na zoveel jaren van plannen maken heeft het Jeugdspeelpark een prominente plek gevonden in onze gemeente. Op deze plek kunnen jong en oud elkaar straks ontmoeten, leren over en spelen in de natuur”.


maart 2017

Het Jeugdspeelpark moet de huidige locatie aan de Van Kijfhoekstraat verlaten om ruimte te maken voor de bouw van één of twee scholen. Op de nieuwe plek in het recreatiegebied Sandelingen Ambacht krijgt het Jeugdspeelpark veel meer ruimte. Er komen onder meer een stal en een zorggebouw. De bouwvergunning voor de stal is onlangs verleend en met de bouw wordt op korte termijn begonnen. De planning is dat op 1 juli de dieren kunnen verhuizen naar de nieuwe stal.

Voor het zorggebouw moet de vergunning nog verleend worden.

Voorzitter Wessel Haksteeg van het jeugdspeelpark hoopt op 1 oktober de eerste kinderen in het nieuwe park te ontvangen.

speeltoestel

meer informatie
Meer informatie over het (nieuwe) Jeugdspeelpark is te vinden op www.eenfantastischetoekomst.nl en over het (oude) Jeugdspeelpark  op www.jeugdspeelpark.nl


2016

Het nieuwe Jeugdspeelpark is in zicht… De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht stelde op maandag 9 mei 2016 met grote meerderheid krediet beschikbaar voor de nieuwbouw van het Jeugdspeelpark, de infrastructuur eromheen en verdere gemeentelijke kosten. Dat is goed nieuws voor heel veel inwoners van Ambacht. De bedoeling is dat het park begin 2017 opent.

 

meer mogelijkheden
Was het huidige Jeugdspeelpark aan de Van Kijfhoekstraat populair bij jong en oud; het nieuwe Jeugdspeelpark in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht biedt nog meer. Het park is groter, huisvest ook andere dieren, heeft stalruimte, veel meer mogelijkheden om heerlijk te kunnen spelen, binnen- en buitenruimte voor het ontvangen van klassen én een eigen moestuin.

 

spelen en leren
Als het Jeugdspeelpark zijn deuren opent in 2017 dan kunnen kinderen er 7dagen in de week spelen. Schoolklassen kunnen er terecht voor natuur- en milieueducatie. Het park is dé plek waar kinderen (en volwassenen) in het echt kunnen zien hoe een kip een ei legt, wat een varken zoal doet en hoe de wol van een schaap aanvoelt.

 

dagbesteding
Het nieuwe Jeugdspeelpark biedt straks ook ruimte aan zorgpartners voor dagbesteding aan kinderen en volwassenen met een beperking. Uitgangspunten zijn hun mogelijkheden, niet hun beperkingen. Ze steken de handen uit de mouwen in de buitenlucht en hebben contact met dieren, de omgeving en de natuur.

 

mooie toekomst
Voormalig wethouder jeugd, Michiel van der Vlies: "Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat het Jeugdspeelpark een hele mooie toekomst tegemoet gaat op de nieuwe locatie. Het bestuur van het park heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan de verfijning van hun plannen en laat steeds veel enthousiasme zien. Ook de zorgpartners waarvoor het bestuur van het Jeugdspeelpark heeft gekozen boezemen vertrouwen in.

 

In het nieuwe park is straks dagbesteding en begeleiding te vinden van Syndion, Happy Move, Horses&Co en De Blije Borgh. Persoonlijk kan ik zeggen dat ik erg blij ben dat ik dit besluit van de gemeenteraad nog net als wethouder mee kan maken. De gemeente investeert flink in deze mooie voorziening. Aan bedrijven en particulieren nu de uitnodiging om het Jeugdspeelpark nog completer te maken."

 

meer informatie
Meer informatie over het (nieuwe) Jeugdspeelpark is te vinden op www.jeugdspeelpark.nl


Om het Jeugdspeelpark te kunnen realiseren heeft de raad op 9 mei 2016 een krediet ter beschikking gesteld. In dit raadsbesluit vindt u het complete besluit, diverse punten staan hieronder uitgelicht.

Het bestuur van het JSP wil graag verhuizen naar Sandelingen-Ambacht. Er was al langer de wens om uit te breiden. Op de nieuwe locatie is het mogelijk in omvang te vergroten en een breder aanbod te creëren. Daarmee wordt meer recht gedaan aan het bieden van een bovenwijkse voorziening.

Het bestuur heeft het bedrijfsplan geactualiseerd. Via de website van het Jeugdspeelpark kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en daarmee de actuele ontwikkelingen op de voet volgen.


Aanpassingen infrastructuur

In het recreatiegebied zijn enkele aanpassingen nodig in de infrastructuur. Deze zijn schematisch weergegeven in onderstaande afbeelding. Dit ontwerp wordt nog verder uitgewerkt.

luchtfoto locatie Jeugdspeelpark


 

Het schetsontwerp voor het Jeugdspeelpark is besproken met allerlei partijen, zoals omwonenden, zorgpartijen, Happy Italy, gemeente en het recreatieschap. Dit heeft geleid tot een aangepast vlekkenplan. Bij dit plan is rekening gehouden met de diverse factoren (afwisseling in beleving, spelen, toestellen en speelnatuur, leeftijdscategorieën, looproute, windrichting, aan- en afvoerroutes).


Duurzaamheid

Het JSP-bestuur wil duurzaam mogelijk te bouwen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van isolatie, sedum-daken, zonnepanelen, waterbesparing, etc. Gezien de beperkte financiële middelen willen zij d.m.v. sponsoren deze doelen bereiken.

Planning van de vervolgstappen

  • besluit volledig krediet door gemeenteraad 9 mei 2016
  • afsluiten huurovereenkomsten Jeugdspeelpark en zorgpartners
  • aanvragen / verlenen omgevingsvergunning
  • opstellen contract recreatieschap over pacht en afspraken infrastructuur
  • start bouw park en infrastructuur
  • opleveren huidig terren in Kruiswiel
  • opleveren nieuwe park en infrastructuur
  • start op nieuwe Jeugdspeelpark


archief

In 2013 en 2014 is de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen van het Jeugdspeelpark d.m.v. raadsinformatiebrieven, memo's en een presentatie in de commissie WOS.


2015 : Op 20 april heeft het JSP-bestuur een PDF-bestandpresentatie (3683 kB) gegeven in de commissie WOS, 11 mei heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en op 7 december is de raad geïnformeerd over het vaststellen van het wijzigingsplan. Dit wijzigingsplan en de nota van beantwoording zijn op 17 november door het college van B&W vastgesteld. Tot 21 januari 2016 was het mogelijk om beroep in te dienen bij de Raad van State. Er is geen beroep ingediend, daarmee is het wijzigingsplan onherroepelijk in werking getreden.

Vastgesteld wijzigingsplan met bijlagen


 

De omwonenden van de huidige en de nieuwe locatie zijn geïnformeerd door middel van brieven, een inloopavond, een informatie-avond over het Jeugdspeelpark en een inloopavond over het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht in het algemeen.

print

Printen