Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten Zuidwende Zuid

Zuidwende Zuid

Op deze pagina vindt u informatie over het projectgebied Zuidwende Zuid

Deze informatie is als volgt ingedeeld:

Gereformeerde Gemeente wil kerk bouwen aan de Zuidwende

algemeen

Vanaf 2017:

De ledenvergadering van de Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft zich in december 2016 uitgesproken over het financieel mandaat voor een nieuw kerkgebouw. Hierbij bleek 58% voor dit plan te zijn en 42% tegen. Dit draagvlak is onvoldoende om het project voort te zetten. De interne stuurgroep huisvesting en de bouwcommissie van de Gereformeerde Gemeente hebben de opdracht om een nieuw kerkgebouw te realiseren in Zuidwende-Zuid teruggegeven aan de kerkenraad.


De gemeente gaat in de loop van 2018 het ontwerp van een nieuwe Omgevingsvisie voor de gehele gemeente Hendrik-Ido-Ambacht opstellen. Dit document zal na de vaststelling door de gemeenteraad de opvolger zijn van de huidige gemeentelijke structuurvisie uit 2009. De inhoud van deze nieuwe Omgevingsvisie zal de basis zijn voor onder meer de ruimtelijke invulling van het gebied Zuidwende-Zuid.


Bij de gemeente is projectleider Wim Kamp aanspreekpunt:

w.kamp@h-i-ambacht.nl.
archief

2016:


bestemmingsplan kerkgebouw onherroepelijk

Het bestemmingsplan Zuidwende-Zuid is met ingang van 26 oktober 2016 onherroepelijk geworden. Dit is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State in een procedure. Hiermee is dit bestemmingsplan in werking getreden.
Het is het juridisch kader waaraan bijvoorbeeld aanvragen om omgevingsvergunningen worden getoetst. Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, is de weg vrij voor het kerkbestuur van de Gereformeerde Gemeente om te starten met (de voorbereidingen voor) de bouw van hun nieuwe kerk bij de Zuidwende/Ambachtsezoom. Het kerkbestuur zal hiervoor de benodigde (omgevings-)vergunningsaanvragen indienen bij de gemeente en het waterschap: voor de bouw van de kerk, de kap van bomen, het aanleggen van inrit Krommeweg en hulpdienstweg Zuidwende en watergangen. Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor zowel het bouwrijp maken van het terrein, de bouw van de kerk, de inrichting van het perceel en de communicatie met de omwonenden.
Informatie over bouwactiviteiten of andere zaken rondom de nieuwbouw: nieuwekerk@gergemhia.nl


2015:

De gemeenteraad vindt het erg belangrijk dat het kerkbestuur en omwonenden - voordat deze bouwplannen definitief zijn en het kerkbestuur de omgevingsvergunning aanvraagt - met elkaar in gesprek gaan over hoogte van de kerktoren, geluidsbelasting, verkeersafhandeling en parkeeropvang op eigen terrein. De raad heeft besloten dat de gemeente gaat helpen om deze gesprekken op gang te brengen.

 

vastgesteld bestemmingsplan
Op 6 juli 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Zuidwende-Zuid – Kerkgebouw' vastgesteld. Met deze formele stap komt de realisatie van het kerkgebouw steeds dichterbij. Het vastgestelde bestemmingsplan lag van donderdag 23 juli tot en met woensdag 2 september 2015 ter inzage. Voor nadere informatie kunt u de bekendmaking en de bijbehorende stukken raadplegen.


PDF-bestand2015 07 06 Raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan Zuidwende-Zuid kerkgebouw (1398 kB)

PDF-bestand2015 07 06 Vastgesteld bestemmingsplan Zuidwende Zuid (3833 kB)

PDF-bestand2015 07 06 Verbeelding (1398 kB)

PDF-bestand2015 07 06 Bijlagenboek vastgesteld bestemmingsplan Zuidwende-Zuid (14 MB)

MS Word-bestandStroomschema bestemmingsplanprocedure (33 kB)


2014:

overige informatie
PDF-bestandveelgestelde vragen informatieavond 4 november 2014 (118 kB)
MS Word-bestand2014 10 05 parkeertelling Petrakerk (96 kB)
PDF-bestand2014 03 20 getekend principebesluit grondverkoop Zuidwende-Zuid (2407 kB)

informatie vanuit de Petrakerk:
PDF-bestand2014 03 04 Artist impression (4466 kB)
PDF-bestandbezonningsonderzoek kerk Zuidwende-Zuid 15 april 2014 (3955 kB)
PDF-bestand2014 03 17 Presentatie kerk aan omwonenden (3486 kB)