Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Terras aan de Waal

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /vrije tijd sport en hobby kunstgras

kunstgras

Afgelopen jaar vond een discussie plaats over mogelijke gevaren voor de gezondheid door het sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels, mede naar aanleiding van een uitzending van tv-programma Zembla

onderzoek
Het RIVM onderzocht rubbergranulaat in 2008. De KNVB en de VNG wilden dat nieuw onderzoek uitgevoerd wordt, omdat er getwijfeld wordt over de conclusies van eerdere onderzoeken naar de gezondheidsrisico's. Wij gaven toen aan de onderzoeken van het RIVM af te wachten voor we tot eventuele actie zouden overgaan. Op 20 december 2016 maakte het RIVM bekend dat sporten op deze velden veilig is. Zorgen om gezondheidsrisico’s van het voetballen op de kunstgraskorrels zijn onnodig, aldus het RIVM.

tweede uitzending
Op 15 februari 2017 zond Zembla een vervolg uit over de discussie over kunstgras. Hierin werd gesproken over een nieuw nog lopend onderzoek van de VU naar de effecten van stoffen uit het rubbergranulaat op zebravissen-embryo's. Het RIVM reageerde hierop.

standpunt gemeente
Het college ziet vooralsnog geen reden om te wijzigingen van standpunt en zij volgt ook nu het advies van het RIVM over het wel of niet treffen van maatregelen bij onze PDF-bestandkunstgrasvelden (219 kB). Het RIVM stelt op dit moment dat de kunstgrasvelden veilig zijn. Ons standpunt om geen maatregelen te treffen bij onze kunstgrasvelden blijft dan ook hetzelfde.

ASWH
Voetbalvereniging ASWH heeft haar velden laten testen. U vindt hier

Onze interpretatie van de conclusie is dat het onderzoek is gedaan met de eerdere vastgestelde waarden als normen en dat de onderzochte velden aan die normen voldoen.

geen vervanging
De resultaten van de onderzoeken zijn voor ons vooralsnog geen aanleiding om tot het vervangen van de sportvelden met rubberkorrels over de te gaan. Wel blijven we de ontwikkelingen nauwlettend volgen. 

meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op de website van de KNVB. Ook GGD Zuid-Holland Zuid kan u informatie geven. Die dienst is te bereiken via telefoonnummer 078 - 770 8500.  Heeft u vragen over de rapportages en het standpunt van het RIVM, neem dan contact op met dat instituut.

archief
nieuwsbericht 6 oktober 2016

 

Informatie over de kunstgrasvelden in Hendrik-Ido-Ambacht.

print

Printen