Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon projecten Scholen Kruiswiel

Scholen Kruiswiel

Op deze pagina vindt u informatie over het project scholen Kruiswiel.

De pagina is ingedeeld op:

De gemeente en de onderwijsinstellingen in Hendrik-Ido-Ambacht realiseren een nieuw schoolgebouw in Kruiswiel, op de locatie van het huidige jeugdspeelpark.

algemeen

Geen cluster, maar kleinschaliger onderwijs


Op 4 december 2017 heeft  de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Kredietaanvraag onderwijshuisvesting Kruiswiel (financiĆ«le kant van de nieuwbouw van De Willem de Zwijgerschool en De Dukdalf).


PDF-bestandRaadbesluit Kredietaanvraag onderwijshuisvesting Kruiswiel (3593 kB)

PDF-bestandBijlage (115 kB)Jeugspeelpark / scholencluster Kruiswiel
locatie school Kruiswiel (bij benadering) in GoogleMaps.


Kunt u op deze pagina niet vinden waar u naar op zoek bent, stuur dan een informatieverzoek naar de projectleider mevrouw Annet ter Huurne of de projectsecretaris mevrouw Cora Nederlof.


recente ontwikkelingen (2018)

2018:

30 oktober 2018: Inloopbijeenkomst over de omgevingsvergunning

Omwonenden ontvingen hiervoor een PDF-bestanduitnodigingsbrief (326 kB). Alle andere belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom.


 

mei 2018: Definitief ontwerp verkeersmaatregelen Kruiswiel

In een brief aan de omwonenden van de toekomstige Willem de Zwijgerschool is het definitief ontwerp verkeersmaatregelen Kruiswiel gepresenteerd. In dit PDF-bestanddefinitief ontwerp (391 kB) zijn de diverse reacties -waar mogelijk- verwerkt.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Voordat de aannemer start wordt de buurt over de precieze planning geĆÆnformeerd. Er komt ook een contactpersoon die vragen gaat beantwoorden tijdens de uitvoering.maart 2018: Inloopbijeenkomst nieuwbouw Willem de Zwijgerschool

In maart  is er een inloopbijeenkomst in Wielstaete gehouden over het voorlopig ontwerp van de school, de verkeersmaatregelen en de rioleringswerkzaamheden. Op deze bijeenkomst hebben architect, verkeerskundige, schoolbestuur en gemeente informatie uitgewisseld. Omwonenden en belangstellenden waren goed vertegenwoordigd.


Hoe nu verder?
Uitgangspunt is dat de realisatie van het schoolgebouw op de locatie van het voormalig Jeugdspeelpark in de wijk Kruiswiel zo snel mogelijk wordt hervat.

Er wordt gewerkt aan de afronding van het definitief ontwerp van de school.

De verkeersmaatregelen in de wijk blijven ongewijzigd, met uitzondering van de directe omgeving van de Willem de Zwijgerschool.

In 2018 en 2019 is groot onderhoud gepland voor het rioolstelsel in de Van Kijfhoekstraat en IJdenhove.

Informatie over het vervolg van de voorbereidingen en de start van de werkzaamheden volgt op een later tijdstip.


AfbeeldingVisualisatie ontwerp Willem de Zwijgerschool (47 kB)


Bewonersoverleg Kruiswiel
Sinds september 2014 is er een bewonersoverleg Kruiswiel. Ongeveer 20 omwonenden hebben zich hiervoor aangemeld. De gemeente organiseert een overleg als er nieuwe informatie beschikbaar is.


archief


2017 voorbereiding nieuwbouw Willem de Zwijgerschool

Rond december beslist de gemeenteraad of de plannen voor de nieuwe Willem de Zwijgerschool in Kruiswiel doorgaan. Als de raad akkoord is, wil de gemeente beginnen om het terrein klaar te maken voor de bouw. Daarom starten we nu al met het aanvragen van een omgevingsvergunning om de bomen op het terrein te verwijderen. Deze aanvraag is gepubliceerd in het PDF-bestandGemeentenieuws van 27 september. (166 kB)


In februari 2017 hebben de schoolbesturen bekend gemaakt dat zij het niet redden om Scholencluster Kruiswiel te bouwen binnen de vergoeding die zij daarvoor in 2015 met de gemeente zijn overeengekomen. Overleg en onderzoek in de afgelopen maanden hebben geresulteerd in het voorstel dat op 3 juli in de gemeenteraad besloten is.


PDF-bestandRaadsvoorstel 3 juli 2017 (2427 kB)


PDF-bestandBijlage 1 (542 kB)
PDF-bestandBijlage 2 (50 kB)
PDF-bestandBijlage 3 (1961 kB)


Wat betekent dit voor de scholen?
Bij een positief besluit in het vierde kwartaal van 2017 neemt de Willem de Zwijgerschool op termijn haar intrek in de nieuwbouw op de locatie waar nu nog het Jeugdspeelpark is te vinden. In het raadsvoorstel wordt rekening gehouden met nieuwbouw van De Dukdalf, maar worden de details nog niet ingevuld. Dat onderwerp wordt op een later moment uitgewerkt.


Omwonenden brief van 10 februari 2017

Op 10 februari 2017 heeft de gemeente bij de omwonenden van de scholen in de wijk Kruiswiel PDF-bestandbijgaande brief (378 kB) laten bezorgen.


2016 voortgang bestemmingsplanprocedure
Op 7 maart 2016 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan "Scholencluster Kruiswiel" vast. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld voor de scholencluster Kruiswiel vanwege het bedrijventerrein 'Aan de Noord'. Om de bestemmingsplanprocedure af te ronden, wordt dit vastgestelde bestemmingsplan gepubliceerd.

PDF-bestandBestemmingsplan Scholencluster Kruiswiel (535 kB)
PDF-bestandPublicatie (52 kB)

PDF-bestandToelichting (1123 kB)

PDF-bestandRegels (189 kB)

PDF-bestandVerbeelding (197 kB)

PDF-bestandBesluit (103 kB)


archiefstukken 2015

PDF-bestandomwonendenbrief verkeersmaatregelen Kruiswiel 9 februari 2016 (474 kB)
PDF-bestanddefinitief ontwerp verkeersmaatregelen Kruiswiel 26 januari 2016 (1124 kB)
PDF-bestandgetekend raadsbesluit voorbereidingskrediet (1766 kB)

PDF-bestandmassastudie schets oppervlakten (545 kB)
PDF-bestandmassastudie schets parkeren en infrastructuur (497 kB) 
PDF-bestandhet ontwerpbestemmingsplan (32 kB) 
PDF-bestandbewonersbrief september 2015 (535 kB)
PDF-bestanduitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 10 november 2015 (542 kB)
PDF-bestandbijlage bij uitnodigingsbrief inloopbijeenkomst 10 november 2015 (concept-schetsontwerp) (2427 kB)
PDF-bestand2 februari 2015 raadsvoorstel kaders scholencluster Kruiswiel (378 kB)

PDF-bestandoptimalisatie ruimtegebrek basismodel Scholencluster Kruiswiel (1235 kB)

PDF-bestandparkeerdrukmeting omgeving Scholencluster Kruiswiel (1124 kB)
PDF-bestandinventarisatie kaders en uitgangspunten scholencluster Kruiswiel (1217 kB)

archiefstukken 2013 en 2014 voorbereidingsfase
PDF-bestand26 september 2014 uitnodiging inloopavond scholencluster Kruiswiel (50 kB)
PDF-bestand18 september 2014 haalbaarheidsonderzoek 2012 scholencluster naast het Jeudspeelpark (1961 kB)
PDF-bestand18 september 2014 memo gemeenteraad stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark (166 kB)
PDF-bestand12 september 2014 globale planning en ontwikkeling Scholencluster Kruiswiel en verplaatsing Jeugdspeelpark (121 kB)
PDF-bestand11 september 2014 inpassingstudie scholencluster Kruiswiel (6733 kB)
PDF-bestand9 september 2014 raadsvoorstel voorbereidingskrediet (1492 kB)
PDF-bestand18 juli 2014 - bewonersbrief omwonenden Jeugdspeelpark scholencluster Kruiswiel (802 kB)

PDF-bestand17 juli 2014 - antwoorden op vaakgestelde vragen scholencluster Kruiswiel (75 kB)
PDF-bestand28 juni 2013 - brief aan omwonenden Jeugdspeelpark (802 kB)
PDF-bestand27 juni 2013 - toelichting op onderzoek naar scholencluster op locatie Jeugdspeelpark (116 kB)