Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon Ambachts groen snippergroenregeling

snippergroenregeling

Let op, onderstaande informatie geldt niet voor nieuwe aanvragen.

In het voorjaar van 2014 is besloten om de ‘snippergroenregeling’ in te stellen in de hele gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Die regeling biedt eigenaren van onroerend goed, onder voorwaarden, de mogelijkheid om eigenaar te worden van snippergroen dat direct aan hun pand grenst.

Onder ‘snippergroen’ verstaan we openbaar groen zonder belangrijke functie, in eigendom van de gemeente en direct grenzend aan woonpercelen.

doel
De snippergroenregeling is bedoeld om ongeregistreerd gebruik van gemeentegrond te regelen met de bewoners. Na afloop van de regeling bestaat er geen situatie meer waarin gemeentegrond zonder toestemming wordt gebruikt.

inventarisatie
De afgelopen periode is het grondgebruik in volledig Hendrik-Ido-Ambacht geïnventariseerd. Daarbij hebben wij onderzocht of de feitelijke grens van de in gebruik genomen grond overeenkomt met de kadastrale grens.

gehele gemeente
Gedurende de looptijd van de snippergroenregeling wordt in de hele gemeente het grondgebruik wijkgericht en projectmatig aangepakt. Voor iedereen gelden hierbij dezelfde uitgangspunten.

voorwaarden
Onder de snippergroenregeling vallen groenstroken die voor medio 2013 in gebruik zijn genomen door de eigenaren van de aangrenzende percelen. De luchtfoto van 2013 geldt als uitgangspunt om vast te stellen of er in 2013 sprake was van gebruik van gemeentegrond.

kosten
Als u grond van de gemeente wenst te kopen en u valt onder de snippergroenregeling, dan betaalt u €50,- per m² kosten koper.

aanvraagformulier
Mocht u interesse hebben in de aankoop van een strook snippergroen, vul dan het PDF-bestandaanvraagformulier aankoop openbare grond gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (99 kB) in. Mogelijk bent u al benaderd door de gemeente.

Voor overige aanvragen kunt u ook dit formulier gebruiken, maar gelden de prijzen zoals vastgesteld is door het college in de PDF-bestandnota Grondprijzen (122 kB)

Inwoners die onder de snippergroenregeling vallen, ontvangen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Daarop volgt een brief met een beschrijving van de specifieke situatie rondom het perceel.

meer informatie
Meer informatie vindt u bij de PDF-bestandvaakgestelde vragen over de snippergroenregeling (91 kB).

Vindt u daar niet de informatie die u wilt hebben, zend dan een e-mail aan onze medewerkers snippergroen. Daarnaast kunt u dinsdag, woensdag (oneven weken), donderdag en vrijdag tijdens kantooruren contact opnemen via telefoonnummer 14 078.
 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht