Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon statushouders en vluchtelingen huisvesting statushouders

huisvesting statushouders

Asielzoekers kunnen in Nederland asiel krijgen als zij bescherming nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat ze in hun eigen land gevaar lopen om te worden vervolgd om hun geloof of afkomst of als zij gevlucht zijn voor oorlog.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt op basis van landelijk asielbeleid of een asielzoeker bescherming nodig heeft en dus in Nederland mag blijven.

statushouders
Wie de hele asielprocedure doorlopen heeft en een verblijfsvergunning voor vijf jaar krijgt, is statushouder. De Rijksoverheid heeft bepaald dat iedere gemeente in Nederland verplicht jaarlijks een aantal statushouders moet huisvesten. Het aantal wordt bepaald door het aantal inwoners. Door de vele conflicten in de wereld zijn veel mensen gevlucht, een deel naar Nederland. De Nederlandse asielzoekerscentra raken vol, ook doordat statushouders daar blijven wonen bij gebrek aan andere huisvesting. Daar wordt nu wat aan gedaan.

wettelijke taak

Wij hadden in 2016 de wettelijke taak om aan 75 statushouders woonruimte te bieden. Voor 2017 verwachten we hetzelfde aantal. Die aantallen zijn gebaseerd op ons inwoneraantal. 

beleidskader
In de vergadering van maandag 5 september 2016 heeft de gemeenteraad een PDF-bestandbeleidskader (1097 kB) vastgesteld voor de huisvesting en participatie van mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Hendrik-Ido-Ambacht.  
 

verzorgen huisvesting 
We huisvesten in 2017 een deel van de statushouders in woningen van de drie corporaties, zoals we dat al deden. Voor de tijdelijke aanschaf woningen die dan nog nodig zijn bespreekt de gemeenteraad een uitwerking op 3 juli 2017. In die uitwerking neemt woningcorporatie Rhiant de rol van eigenaar van de gemeente over en de rol van beheerder op zich. De gemeente wordt alleen gevraagd garant te staan voor een vijf jaar durende lening aan Rhiant. De Raad van Commissarissen van woningcorporatie Rhiant neemt hierover een besluit in september 2017.


'blijven is meedoen'
Net als de Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten vinden we het als gemeente belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk onderdeel worden van de samenleving. Dat betekent dat zij hun weg kunnen vinden in het dagelijks leven en naar school gaan of werken. Daarbij gebruiken we graag de kennis en kunde van onze lokale en regionale partners. 

Als gemeente gaan we ervan uit dat we ook een beroep kunnen doen op de hulpvaardigheid van onze inwoners, van maatschappelijke organisaties en van geloofsgemeenschappen om statushouders snel mee te laten doen aan de Ambachtse samenleving.

 

links en downloads:

Meer informatie
Mocht u vragen hebben, dan kunt u bellen naar 14 078 of een e-mail sturen naar communicatie@h-i-ambacht.nl.


Deze webpagina wordt steeds voorzien van recente informatie.

 

 

Ambacht zoekt huisvesting statushouders, verlangt dat die meedoen aan maatschappij.