Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Jeugdteam Ambacht

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /ik woon statushouders en vluchtelingen vaakgestelde vragen opvang vluchtelingen (2015)

vaakgestelde vragen opvang vluchtelingen (2015)

Hier vindt u een lijst van vaak gestelde vragen over de opvang van vluchtelingen in Hendrik-Ido-Ambacht. Deze lijst kan doorlopend worden aangevuld en aangepast. Sommige vragen-en-antwoorden zijn vervallen zijn, omdat die achterhaald zijn.

 

Vaak gestelde vragen aan gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
versie vrijdag 6 november 2015 21.00 uur


A. Hoe en waarom? 

1. Wat is er aan de hand?
De gemeente vangt sinds woensdag 14 oktober 23 vluchtelingen tijdelijk op in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel 143. Deze mensen werden eerder opgevangen in een leegstaand pand aan de Kamerlingh Onnesweg 1 in Dordrecht, maar moesten daar woensdagavond 14 oktober vertrekken. Op zaterdag 10 oktober is zowel ons als de overige Drechtsteden verzocht om deze mensen tijdelijk op te vangen. 

2. Wat houdt de opvang voor de vluchtelingen in?
Naast een slaapplaats voorzien wij hen van eten, drinken en de eerste verzorgingsbehoefte (handdoeken, zeep en dergelijke). 

3. Waar worden deze mensen opgevangen?
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stelt de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel ter beschikking. Woensdag 14 oktober aan het eind van de dag arriveerde de groep per bus bij de gymzaal.

4. Wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan?
We hebben de omwonenden maandagavond 12 oktober per brief geïnformeerd. We organiseerden een inloopbijeenkomst voor direct omwonenden. Die werd op dinsdagavond 13 oktober gehouden. Toen duidelijk werd dat de opvang langer zal duren, namelijk maximaal 8 weken, ontvingen omwonenden op zaterdag 7 november 2015 weer een PDF-bestandbewonersbrief (58 kB). Deze direct omwonenden konden en kunnen ook, net als iedereen, vragen telefonisch via 14 078, via facebook.com/gemeentehia en via twitter stellen. 

5. Informatie over de opvang
De opvanglocatie werd binnen enkele dagen na het verzoek om opvang door het COA gebruiksklaar gemaakt. We verwelkomden de vluchtelingen woensdag 14 oktober en stelden hen direct op de hoogte van de huisregels. De mensen mogen de locatie verlaten. Samen met vrijwilligers bieden we zinvolle tijdsbesteding aan hen, zoals taallessen, sport en samen boodschappen doen. We voorzien de mensen van eten en drinken en de sanitaire voorzieningen zijn in orde.


6. Waarom verlengt de gemeente de opvang?

We vonden dit een lastig besluit, omdat we weten dat u erop heeft gerekend dat de opvang voor vier weken was. Maar de stroom vluchtelingen die Nederland binnenkomt, neemt niet af en de vraag naar (nood)opvanglocaties blijft groeien. Als gemeente willen we hier onze verantwoordelijkheid nemen, en deze groep vluchtelingen nog iets langer een rustige, veilige opvang bieden.


7. wie betaalt de opvang?

De gemeente krijgt 40 euro per nacht per vluchteling vergoed van het COA. Wij zijn, samen met andere gemeenten in onze regio, in gesprek met het COA over de hoogte van dat bedrag.

B. Om wat voor mensen gaat het? 

1.  Waar komen de vluchtelingen vandaan?
Voor zover bekend zijn de vluchtelingen afkomstig uit Syrië, Oekraïne en Irak.

2. vervallen, wordt beantwoord onder B6.


3. vervallen, wordt beantwoord onder B6.

4. Worden de vluchtelingen gescreend/onderzocht?

Na hun binnenkomst in Nederland zijn de vluchtelingen geregistreerd.


5. Kan ik kennismaken met de groep vluchtelingen?

De mensen hebben aangegeven dat ze op dit moment behoefte hebben aan rust. Wilt u iets voor hen doen? Kijk dan onder H1.


6.  Wat is de samenstelling van de groep vluchtelingen?

Uit de groep vluchtelingen die in Dordrecht werd opgevangen, zijn vier groepen ontstaan die al langer bij elkaar zijn, bij elkaar passen en met elkaar overweg kunnen. Een van die groepen wordt in Ambacht opgevangen. Deze groep bestaat uit vijf vrouwen en achttien mannen, waarvan verschillende als familie met elkaar verbonden zijn.

 

7. Blijven we dezelfde mensen opvangen?

Ja, de groep verandert niet.


8. Komen er mensen bij?

Nee, de groep bestaat uit 23 mensen en dat blijft zo.


9. Hoe brengen de vluchtelingen hun dag door?

Zij krijgen verschillende vormen van tijdsbesteding aangeboden. Denk aan taalles, sporten, bezoek aan moskee en  dergelijke. Ook helpen zij bij het doen van boodschappen, doen ze de was doen en houden zij de opvanglocatie schoon.

 

C. Besluitvorming

1. Waarom dit besluit?
Het Rijk heeft alle gemeenten in Nederland verzocht om extra opvang aan vluchtelingen te bieden. Vanwege het grote aantal vluchtelingen dat op dit moment Nederland binnenkomt moet deze opvang snel gerealiseerd worden. Omdat het COA nog geen alternatieve opvang heeft voor de vluchtelingen die in Dordrecht verblijven, hebben de Drechtstedengemeenten naar locaties gezocht om de groep de komende vier weken gespreid over de Drechtsteden ‘kleinschalige’ opvang te bieden. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vindt het uitermate belangrijk om vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid gehoor te geven aan de oproep om te zorgen voor tijdelijke opvang.

2. Er is geen inspraak geweest. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een beroep gedaan op crisisvoorzieningen. Als er sprake is van een crisis is er geen tijd voor inspraak. Dan moeten dingen gelijk geregeld worden.

3. Is de gemeente verplicht om deze opvang aan te bieden?
Nee, de gemeente is niet verplicht deze opvang aan te bieden, maar doet dat omdat de nood heel erg hoog is.

4. Waarom heeft de gemeente niet gevraagd wat de inwoners vinden van de verlenging?
We kunnen ons voorstellen dat u zich dit afvraagt, omdat de opvang van vluchtelingen uw dagelijks leven kan raken. Het is voor ons echter helaas niet mogelijk om de omwonenden naar hun mening te vragen. Vanuit praktisch oogpunt niet, omdat het COA pas laat duidelijkheid geeft over het vervolgproces. Daarnaast is het in deze korte periode haast onmogelijk om een besluit te nemen waarin alle omwonenden zich helemaal kunnen vinden. Daarom willen we hier als gemeente onze verantwoordelijkheid nemen, maar wel met oog voor uw zorgen of vragen.

D. Duur en omvang van de opvang

1. Hoeveel vluchtelingen vangt de gemeente op?
Sinds woensdag 14 oktober vangen we 23 mensen op in de opvanglocatie.

2. Hoe lang worden deze mensen opgevangen?
De opvang is verlengd en de vluchtelingen blijven nu maximaal acht weken in totaal, dus tot woensdag 9 december. Als elders een plek voor heb gevonden wordt, is het mogelijk dat zij eerder dan 9 december vertrekken.

3. Blijft het bij deze groep vluchtelingen of kan er daarna weer een nieuwe groep komen?
Dat weten we niet.

4. Blijven deze mensen daarna in de gemeente wonen?
Nee, deze mensen vertrekken op 9 december 2015.

5. Komt er een asielzoekerscentrum in Hendrik-Ido-Ambacht?
Daar is op dit moment geen sprake van.

6. Krijgen vluchtelingen voorrang voor een huurhuis?
Nee, de vluchtelingen verblijven in de gymzaal Weteringsingel en vertrekken daarna uit Hendrik-Ido-Ambacht.

 

7. Komen er vluchtelingen in het Bruynzeelcomplex?

Nee, het Bruynzeelcomplex is geen eigendom van de gemeente.


8. Is dit een opstapje naar een oplossing waarin de vluchtelingen definitief in Hendrik-Ido-Ambacht mogen blijven? Komt er bijvoorbeeld toch een asielzoekerscentrum in Hendrik-Ido-Ambacht?

Nee, daar is geen sprake van.

 

9. Moeten er dingen extra geregeld worden, nu de vluchtelingen langer blijven?

Er hoeven geen andere dingen geregeld te worden dan in de afgelopen weken het geval was. Wel moeten sommige dingen worden verlengd, zoals de afspraken over de maaltijden, de inzet van vrijwilligers enzovoort.


E. De locatie

1. Waarom opvang middenin woonwijk, vlakbij school, woningen enzovoort/waarom niet op een bedrijfsterrein of in leeg kantoorpand?
Alle mogelijke locaties zijn tegen het licht gehouden. Er is voor deze locatie gekozen, omdat dit gebouw in het bezit is van de gemeente en omdat het gebouw eenvoudig gebruiksklaar te maken was voor opvang.


2. Als deze locatie tijdelijk is, waar worden de vluchtelingen hierna dan gehuisvest?
Het COA bepaalt waar deze mensen voor een langere periode worden opgevangen.

3. Waarom in Ambacht en Zwijndrecht wel en niet in Papendrecht?
Iedere gemeente neemt hierin zelfstandig een besluit.

 

4.  Wie bepaalt welke mensen naar welke opvang gaan?
Het Centraal Orgaan Asielzoekers bepaalt welke mensen in welke opvanglocatie voor korte of langere tijd worden opgevangen. De gemeente geeft uiteindelijk definitief toestemming.

 

5.  Waarom gaan deze mensen niet naar een asielzoekerscentrum?
Op dit moment komen er zoveel vluchtelingen naar Nederland dat er in de AZC’s, Asielzoekerscentra, op korte termijn onvoldoende plaats is. Het COA is druk bezig met het creëren van nieuwe AZC’s. In deze overgangssituatie doet het COA een beroep op gemeenten om gedurende bepaalde tijd een aantal vluchtelingen opvang te bieden.

6. Waarom staan er hekken om de opvanglocatie?
Nadat bekend werd dat we de vluchtelingen tijdelijk zouden opvangen in de oude gymzaal, is die beklad met leuzen. De hekken zijn om het gebouw geplaatst om zowel het gebouw als de mensen af te schermen. Ook kan er zo goed toezicht worden gehouden op de in-en uitgang.

7. Hoe zit het met de straat (Weteringsingel) die nog open ligt?
Aan de Weteringsingel wordt op dit moment gewerkt. De straat voor de gymzaal werd woensdag 14 oktober gedicht, voor de aankomst van de vluchtelingen.


8. Blijft de gymzaal aan de Weteringsingel de enige opvanglocatie in Hendrik-Ido-Ambacht?

Ja, de crisisnoodopvang tot woensdag 9 december is alleen in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel.


9. Is Hendrik-Ido-Ambacht de enige gemeente in de Drechtsteden waar de vluchtelingen langer worden opgevangen?

Nee, er zijn meerdere gemeenten in de regio, waaronder Alblasserdam, waar de vluchtelingen langer blijven.


10. Is de gymzaal wel geschikt om mensen langere tijd op te vangen?

Ja, deze zaal is geschikt om de vluchtelingen vier weken langer op te vangen.


F. Veiligheid

1. Hoe zit het met de betrokkenheid van de scholen?
De school en kinderopvang in de buurt zijn geïnformeerd. Zij hebben aangeboden om kinderen mee te laten doen bij verschillende activiteiten/of voor hen activiteiten te organiseren.

2. Kan mijn kind veilig naar school?
Ja, daarin is niets veranderd.

3. Hoe garandeert de gemeente de veiligheid van de bewoners in de wijk?
De politie is volledig betrokken bij de opvang op deze locatie. Ook zijn de wijkagenten zeer regelmatig in de wijk aanwezig. Maakt u zich toch zorgen? Bel dan met de politie op 0900 8844. Zoals altijd geldt: bent u getuige van een misdaad of denkt u dat te zijn, bel 112.


4. Mogen de vluchtelingen gaan en staan waar ze willen?
De mensen mogen de locatie verlaten. We zoeken naar manieren voor zinvolle tijdsbesteding. Zij moeten net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Bij aankomst op de locatie ontvingen zij een brief waarin staat wat er van hen verwacht wordt.

5. Gelden er regels voor de vluchtelingen?
Er zijn huisregels opgesteld in het Nederlands, Engels en Arabisch. Die gelden voor alle vluchtelingen. Er zal op worden toegezien dat de huisregels worden nageleefd.

6. Is er extra politie-inzet om problemen te voorkomen?
Er is verscherpt toezicht rondom de opvanglocatie.

7. Hoe zit het met de hygiëne op de opvanglocatie?
We hebben maatregelen volgens de hygiënerichtlijnen genomen om de hygiëne op de locatie te waarborgen. Onder meer toiletten en douches worden regelmatig schoongemaakt en gecontroleerd.

8. Hoe zit het met de beveiliging op de opvanglocatie?
Op de opvanglocatie is altijd (24 uur per dag) een hoofd opvanglocatie (dat is iemand vanuit de gemeente) en in de avonduren ook een beveiliger aanwezig.


9. Is er een luisterend oor voor de vluchtelingen?

Ja, er zijn mensen die met hen praten. Die hebben ervaring in gesprekken met mensen die veel hebben meegemaakt.

G. Informatieverstrekking

1. Hoe heeft de gemeente en omwonenden geïnformeerd?
Per brief, website en social media.

2. Waarom ontvingen omwonenden de eerste bewonersbrief pas maandag 12 oktober laat in de avond?
Het kost tijd om een brief op te stellen waarin alle juiste informatie staat en die te verspreiden naar 1700 adressen.

3. Waarom hield de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden op 13 oktober en was er geen algemene toelichting?
We vonden en vinden het heel belangrijk dat de omwonenden hun vragen persoonlijk kunnen stellen. Voor onze overige inwoners stelden en stellen we informatie via deze website beschikbaar.

4. Waar kan ik met vragen terecht?
Wordt uw vraag niet beantwoord in deze lijst, dan kunt u uw vraag stellen via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 14 078. Actuele informatie vindt u op deze website, via twitter @gemeentehia en www.facebook.com/gemeentehia

5. Wat zijn de contactgegevens van het COA?
Het webadres is www.coa.nl. Vaak gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op www.coa.nl/nl/contact/veelgestelde-vragen. De afdeling publieksvoorlichting van het COA is op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 tot 14.00 uur te bereiken via het algemene telefoonnummer 088-7157000. 


H. Zelf hulp bieden?

1. Ik wil de vluchtelingen graag helpen. Waar kan ik me melden?

Inmiddels hebben al ruim 100 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Daar zijn we blij mee! Op dit moment hebben we geen nieuwe vrijwilligers nodig. Zodra dat wel het geval is, laten we hier weten hoe mensen zich als vrijwilliger kunnen melden.


2. vervallen, wordt beantwoord onder H1.

3. Mag ik huisvesting aanbieden voor vluchtelingen. Wat moet ik doen?
Neem contact op met het COA (Centraal Opvang Asielzoekers).

4. vervallen, wordt beantwoord onder H6.

5. Kan ik geld geven?
Ja, dat kan via het Rode Kruis: NL83INGB0000006868. 


6. Kan ik spullen en/of kleding geven?
Kleding en spullen (geen speelgoed) kunt u in handen geven van kringloopwinkel Nieuwe Hoop Kringloop, Nijverheidsweg 46, 3341 LJ in Hendrik-Ido-Ambacht, telefoon: 078 - 611 4898. Geef bij aflevering aan dat de spullen die u overdraagt voor de vluchtelingen bedoeld zijn.

vaakgestelde vragen