Naar de inhoud
  • Terras aan de Waal

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /vrije tijd kunst en cultuur archeologie
Deze Werra-borden werden in 2013 gevonden in wat nu De Volgerlanden genoemd wordt, op de plek waar ooit Huis Vredenborg stond, en zijn tentoongesteld in het Rijksmuseum voor Oudheden, als onderdeel van de axpositie 'archeologie uit je achtertuin'.

Werra Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht ligt in de Zwijndrechtse Waard, die in 1332 opnieuw bedijkt werd. De 16 aandeelhouders daarin kregen ieder een hoofdland en een 'volgerland', een stuk land elders in de waard. De Volgerlanden is tegenwoordig een jonge, groene en waterrijke wijk.


Werra-aardewerk was populair tussen 1575 en 1630. De vindplaats van het bord is vlakbij de plek waar Huis Vredenborg stond. Op een landkaart uit 1584 lijkt dat huis afgebeeld te staan, maar "Vreedenborch” wordt pas in 1664 voor het eerst in historische bronnen genoemd. Had het huis eerder misschien geen, of een andere naam?

 

Vredenborg op kaart uit 1584


Uitsnede van de landkaart uit 1584, waarop rechts Vredenborg afgebeeld lijkt te staan.

 

onderzoek
Archeologen van RAAP onderzochten in het voorjaar van 2016 het terrein waar Vredenborg stond. Projectleider Mina Jordanov zei toen: “We hebben fundamenten uit de 17e tot 19e blootgelegd. In de ophogingslagen, beerputten, afvalkuilen en gedempte sloten vinden we veel keramiekscherven, botresten, glas en metaal. Ook hebben we meerdere water- en beerputten aangetroffen, die door goten met elkaar en de sloot verbonden zijn. De sloot heeft een vrij complexe houten beschoeiing." Of de fundamenten behoren bij het huis dat op de kaart uit 1584 staat, is vooralsnog niet bekend.


bewoners
De inhoud van de beerputten kan veel vertellen over de bewoners. Mina: "Vooral als we de zaden, pollen en botresten onderzoeken, maar natuurlijk ook de gebruiksvoorwerpen. Zoals de houten ladder, die we in een grote overwelfde beerkelder vonden. Misschien zijn ze eerder geruimd, maar we hopen toch resten van de oudste fase van Vreedenborg, uit eind 16e eeuw, te vinden. We komen veel fragmenten van luxe serviesgoed tegen, ook van Werra-borden. Maar zo'n gaaf exemplaar als voor 'Archeologie uit je achtertuin' is zeldzaam."

 

achtertuin
Floor van de Velde, wethouder Kunst en Wonen van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, is enthousiast: ”Ons Werra-aardewerk vormt een mooie brug tussen verleden en toekomst. Ik vind het mooi dat Ambacht met beide respectvol omgaat. Binnenkort kan een Ambachts kind bij een bezoek aan dit museum zeggen: Dit bord lag misschien in mijn achtertuin!”

 

Archeologie uit je achtertuin op de kaart.

 

Meer over archeologie vindt u op de pagina archeologiebeleid.

print

Printen
 
 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht