Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
  • Terras aan de Waal

meteen
aan de beurtmeteen aan de beurt

 
Home /vrije tijd sport en hobby sporten met een beperking

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten (SAD)
Visie
De gemeente vindt dat alle mensen in Hendrik-Ido-Ambacht zo veel mogelijk de kans moeten krijgen om te sporten of deel te nemen aan één of andere bewegingsactiviteit. Dat is in het belang van de gezondheid en het bevordert sociale integratie. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met een beperking. Voor hen kan het soms lastig zijn om in contact te komen met een geschikte vereniging. Daarnaast zijn niet alle sportfaciliteiten goed ingericht voor mensen met een beperking.
 
Bewegen met een beperking
De gemeente wil alle mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of een chronische aandoening stimuleren om letterlijk en figuurlijk in beweging te (kunnen) komen. Daarnaast ondersteunt de gemeente verenigingen en instellingen die er voor zorgen dat het sportaanbod ook voor deze doelgroep toegankelijk is.
 
Samenwerking
Sinds 1992 ondersteunt de gemeente in samenwerking met de andere gemeenten in deze regio (Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht en Dordrecht) verenigingen en instellingen die er voor zorgen dat het sportaanbod ook voor mensen met een beperking toegankelijk is. Dit Samenwerkingsverband Aangepast Sporten (SAD) heeft als doel om in alle deelnemende gemeenten steeds meer mensen met een beperking regelmatig en blijvend in beweging te krijgen.

 

Het SAD biedt de volgende vormen van ondersteuning en advies:

  • Financiële ondersteuning voor instellingen en sportverenigingen
    Zij kunnen financieel ondersteund worden in de extra kosten die het aangepast sporten met zich meebrengt. Het verstrekken van subsidie geschiedt op uniforme wijze aan de hand van de ‘Subsidieverordening aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013’. Voor verdere informatie en/of het daadwerkelijk aanvragen van subsidie, wordt verwezen naar de Sportraad van de gemeente Dordrecht, die voor de uitvoering van deze subsidieregeling verantwoordelijk is.
  • Het SAD financiert de werkzaamheden van een sportconsulent
    Dagelijks is de sportconsulent bezig met een breed scala aan activiteiten op het gebied van ‘gehandicaptensport’. Dit varieert van voorlichting en advies, informatieverstrekking over het aanbod van verenigingen en instellingen die gericht zijn op mensen met een beperking, het daadwerkelijk organiseren van activiteiten op dit gebied, uitvoeren van onderzoek etc. De sportconsulent is werkzaam bij de organisatie ‘Tandem Support’, onderdeel van ‘MEE Drechtsteden’.

print

Printen
 
 

Weteringsingel 1
Hendrik-Ido-Ambacht


HIApp www.youtube.com/gemeentehia www.twitter.com/gemeentehia www.facebook.com/gemeentehia pinterest.com/gemeentehia instagram

meer contactgegevens

___________________________________
sitemap | privacyverklaring

jong in Ambacht


jong in Ambacht
Jeugdteam Ambacht
speelfabriek
feest in de zomervakantie
Hi5Ambacht
Sport en cultuur voor Ambachtse kinderen
__________________________________________
digitale gemeentegids

De Volgerlanden
De jongste wijk van Hendrik-Ido-Ambacht