Recreatiegebied Sandelingen

Recreatiegebied Sandelingen-Ambacht ligt in het westen van de gemeente in de polder Sandelingen-Ambacht, tussen de Achterambachtseweg en de rijksweg A16.

Met een oppervlakte van 95 hectare is het een uniek natuurgebied dat voor iedereen iets te bieden heeft.

Inrichting

Het natuur- en recreatiegebied heeft een gevarieerde, vrij open inrichting. De weidse uitzichten die de polder kenmerkten, zijn behouden. Het gebied is opgedeeld in verschillende zones met elk hun eigen functie. Karakteristiek zijn de lanen die de richting van de percelen van de oude boomgaarden weer zichtbaar maken en de verschillende zones met elkaar verbinden. Verspreid in Sandelingen-Ambacht staan bankjes zodat de bezoekers op verschillende plaatsen kunnen genieten van het uitzicht. In een deel van Sandelingen-Ambacht mogen honden los lopen. Meer daarover leest u op www.h-i-ambacht.nl/hond.

Verder weg van de bebouwing wordt het gebied minder vaak gemaaid. Hierdoor ontstaat een bloem- en kruidenrijke weide. Door deze hogere vegetatie liggen enkele paden. Vanaf een heuvel kan van het uitzicht genoten worden. Direct langs de Hendrik Ydenweg is een zone waar honden los mogen lopen. Het gebied langs de Achterambachtseweg is gericht op extensieve recreatie. Dit betekent in Sandelingen-Ambacht dat het landelijk karakter en de historische bebouwing blijven gehandhaafd.

Zicht

Het zuidelijk deel van het gebied, langs de A16, wordt bos. Door de vloeiende lijn versterkt dit bos de openheid van de rest van het gebied. Langs het bos ligt een brede strook met heesters en struiken. Hierdoor ontstaat een natuuurlijke overgang van weide naar bos. Van de afgegraven grond die vrijkwam tijdens het aanleggen van de waterplas en de ligweide is langs de A16 een kleine wal gemaakt. Het bos en de wal zullen het zicht op de A16 en de overlast van verkeerslawaai in de komende 10 jaar verminderen.

Ingang

De hoofdingang is gelegen aan de A16, tegenover de nieuwe Ambachtse zoom. Via een toegangsweg komen auto’s op de grote parkeerplaats in de bocht van de Hendrik Ydenweg. Voor Ambachters is Sandelingen-Ambacht toegankelijk via het eind aan de Weteringsingel.

Fietspaden

Verschillende fietspaden zorgen voor een goede verbinding met omliggende gemeenten. Langs de A16 ligt een directe fietsroute tussen Ridderkerk en Zwijndrecht. Sandelingen-ambacht is per fiets ook toegankelijk vanuit de woonwijken. Een deel van de fietspaden is door de gemeente voorzien van verlichting. Alle fietspaden zijn geasfalteerd. Sommige wandelpaden hebben een verharding van klei/schelpenmengsel, andere paden bestaan uit banen in het gras die intensief gemaaid worden.

Water

Centraal in het gebied ligt een grote waterplas met een ligweide. Hier is het mogelijk op zomerse dagen te zonnen en kunnen kinderen varen met een rubberboot of, als de waterkwaliteit goedgekeurd is, zwemmen bij het strandje. De plas wordt gevoed met het water van de Waal. Dit water staat bekend om zijn zeer goede kwaliteit. De huidige Middelwetering, waarvan de waterkwaliteit minder is, is om het gebied geleid. De nieuwe watergang heeft overal natuurvriendelijke oevers en is vergroot om te voorzien in de behoefte van extra waterberging voor de omliggende woonwijken.

Sport, spel en horeca

Direct langs de bebouwing is ruimte voor sport en spel. Er kan, onder andere, gepicknickt, gevolleybald en gebadmintond worden. In het gebied staat een horecavoorziening gepland. Binnenkort kunt u op een terras aan de waterkant genieten van een kopje koffie of een lunch.

Beheer en eigendom

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde is verantwoordelijk voor het beheer van het gebied. De dagelijkse uitvoering van beheer, onderhoud en toezicht wordt in opdracht van het recreatieschap uitgevoerd door Staatsbosbeheer.