Honden

Sinds 1 oktober 2019 geldt binnen Hendrik-Ido-Ambacht een geactualiseerd aanwijzingsbesluit voor hondenuitlaatplaatsen, losloop- en verbodsgebieden.

Met het geactualiseerd aanwijzingsbesluit zijn de handhavers/BOA’s bevoegd om de regels voor hondenbezitters ook in het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht te handhaven.

Ruimen

In uitlaatgebieden moeten honden aangelijnd zijn, in losloopgebieden mogen honden los lopen. In beide gebieden hoeft hondenpoep niet geruimd te worden. Wie buiten de uitlaatplaatsen en losloopgebieden zijn hond uitlaat, moet zelf de poep van de hond ruimen. Hondenbezitters kunnen op verschillende locaties een gratis hondenpoepzakje pakken. De gevulde zakjes mogen in een afvalbak. In de parken staan extra afvalbakken voor hondenpoep.

Hondenbelasting

Wie een hond heeft, moet daar belasting voor betalen. Informatie hierover vindt u op de pagina hondenbelasting.

Boetes

Wie een hond uitlaat en
- de hond niet aangelijnd houdt waar dat verplicht is
- geen zakje bij zich draagt om hondenpoep te verwijderen
- de hond laat poepen waar dit niet toegestaan is

riskeert een boete. Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van die boetes.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het hondenbeleid in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, neem dan contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte. Die is te bereiken via telefoonnummer 14 078.