2022: Forse daling overlast, toename diefstal voertuigen

Jaarlijks stelt de gemeente een Veiligheidsrapportage op om zicht te geven op veiligheid in Ambacht. Recent verscheen de rapportage over 2022.

"Ik ben trots op de samenwerking tussen de gemeente, onze partners en inwoners. Net als ieder jaar zetten we ook in 2022 weer stappen naar een nog veiliger Ambacht en zijn er nieuwe samenwerkingen en maatregelen gekomen. Alleen samen maken we Ambacht tot een plek waar we met elkaar fijn kunnen wonen en waar we ons veilig voelen", zegt burgemeester Jan Heijkoop

Opvang vluchtelingen

In 2022 kwam er een eind aan de coronamaatregelen en werden na twee jaar weer evenementen georganiseerd. Het normaal leven leek terug te keren, tot in februari de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitbrak. Het betekende het begin van een stroom Oekraïense vluchtelingen die in Nederland een veilig onderkomen zochten. Dankzij de inspanning van vele medewerkers is ook in Hendrik-Ido-Ambacht opvang gerealiseerd en verliepd die zonder grote incidenten.

Overlast

Overlast door verwarde personen en jeugd nam in 2022 flink af. Ook vuurwerkoverlast nam in 2022 fors af. De daling bij overlast door jeugd en vuurwerk is vooral het resultaat van de inzet van politie, handhaving, jongerenwerk en straatcoaches die met de jongeren in gesprek gingen. Een nieuw fenomeen in 2021 was de overlast van grote groepen jongeren met scooters die op de openbare weg en bedrijventerreinen voor overlast en gevaarlijke situaties zorgden. In 2022 verbeterde deze situatie door een samenscholingsverbod op bedrijventerreinen.

Voertuigen en parkeren

In 2022 zagen we een stijging van het aantal diefstallen uit en vanaf motorvoertuigen. Ten opzichte van 2021 werden meer meldingen gedaan van diefstal van navigatiesystemen, kentekenplaten en radarsystemen. Ook zagen we een kleine stijging van diefstal van motorvoertuigen en brom- en snorfietsen. Over de afgelopen vijf jaar genomen zien we in alle gevallen wel een flinke daling van respectievelijk 16, 39 en 29%. Vernielingen van voertuigen nam, net als in voorgaande jaren, af. De daling over de afgelopen vijf jaar is 25%. Het aantal registraties van parkeerproblemen nam in 2022 fors af ten opzichte van 2021. De wijkagenten zijn erg actief geweest om foutparkeerders terug te dringen.

Online criminaliteit

Waar we in 2021 nog te maken hadden met 191 gevallen van online fraude, daalde dit cijfer in 2022 naar 161 meldingen. Deze positieve ontwikkeling is te danken aan de voorlichting en communicatie door politie en gemeente.

Meldingen

Net als over 2021 is over 2022 een toename te zien van het aantal meldingen via Fixi. De toename is vooral te zien in de categorieën afval, honden en verkeer. In deze categorieën zien we tegelijkertijd ook een stijging in het aantal waarschuwingen en boetes door handhaving en politie. Meldingen worden in toenemende mate anoniem gedaan. Dit maakt het voor de gemeente onmogelijk om met melders in contact te komen en met aanvullende informatie sneller tot een oplossing te komen. De gemeente benadrukt dat vanzelfsprekend vertrouwelijk om wordt gegaan met meldingen.

Meer informatie

De Veiligheidsrapportage 2022 geeft het totaalbeeld van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op het gebied van veiligheid. U vindt de rapportage onder h-i-ambacht.nl/veilig.