3e Huiskamer van de Wijk in Kruiswiel

In Kruiswiel staat de 3e Ambachtse Huiskamer van de Wijk. Iedereen kan hier kostenloos advies krijgen over zorg, geld, contact met de overheid en andere zaken.

Deze Huiskamer van de Wijk vindt u links van de ingang van Ontmoetingscentrum Wielstaete, Van Kijfhoekstraat 146.

Wekelijks programma

Wijkbewoners kunnen in de Huiskamers van de Wijk terecht op de wekelijkse inloopspreekuren voor advies over bijvoorbeeld zorg, opvoeding, onderwijs, werk en geld/financiën. Zo houdt Sophia Sociaal Team er spreekuur en kunt u er een afspraak maken voor hulp bij geldzorgen en zorg voor ouderen. Ook organisaties als Sociale Dienst Drechtsteden en Informatiepunt Digitale Overheid helpen u graag vanuit de Huiskamer van de Wijk.

Ruimte voor initiatieven uit de wijk

Ontmoetingscentrum Wielstaete biedt meer ruimte voor initiatieven uit de buurt. Heeft u een goed idee over hoe we bijvoorbeeld eenzaamheid onder wijk- en buurtbewoners kunnen tegengaan? Een bepaald soort activiteit voor kwetsbare bewoners? Uw ideeën zijn van harte welkom in de ideeënbus in Huiskamer van de Wijk Kruisiwiel!

Huiskamer van de Wijk Kruiswiel
Huiskamer van de Wijk Kruiswiel officieel geopend.

Huiskamer voor en van de bewoners

De Huiskamers van de Wijk komen voort uit het preventieplan Sociaal Domein De Kracht van Ambacht 2020-2024, dat de gemeente samen met Ambachtse maatschappelijke partners en inwoners opzette. Hoofddoel van het plan is het versterken van preventie en daarmee voorkomen dat kleine zorgvragen groter worden. De Huiskamer van de Wijk biedt Ambachters op een laagdrempelige manier advies en ondersteuning op sociaal-maatschappelijk vlak. Eerder werd een Huiskamers van de Wijk geopend aan het Banckertplein en in De Ark.

Meer informatie

Informatie over de openingstijden en een overzicht van de spreekuren van alle Huiskamers van de Wijk vindt u op h-i-ambacht.nl/huiskamervandewijk.