Preventieplan De Kracht van Ambacht

Iedereen in Ambacht moet mee kunnen doen aan de maatschappij. Zelfstandig én volwaardig. Dat is het doel van het preventieplan Sociaal Domein 2020-2024. De gemeenteraad stemde unaniem in met het plan.

Wat gaan we doen?

Via een groot netwerk valt eerder op dat iemand steeds meer vergeet, dat iemand eenzaam is of dat iemand zich minder goed verzorgt. Hierbij is het belangrijk om elkaar te ontmoeten. Zowel formeel als informeel. Ook vertrouwen we op de kennis en kunde van professionals en vrijwilligersorganisaties; zij spreken veel mensen, signaleren problemen in een vroeg stadium en verwijzen zo nodig door naar de juiste hulpplek.

Hoe gaan we dat doen?

De komende jaren gaan we dus samen goed voor elkaar zorgen. Samen wil zeggen: gemeente, maatschappelijke partners én inwoners. We willen voorkomen dat mensen kwetsbaar of ziek worden. En ervoor zorgen dat hulpvragen op eigen kracht of met een relatief lichte inzet zijn op te lossen. Met elkaar maken we daar de komende jaren werk van.

Let wel: er zal altijd zorg blijven voor mensen die dat nodig hebben.

Wilt u het volledig plan lezen?

 

  • De Brug - artikel start preventieplan sociaal domein 2 december 2020
  • De Brug - Gem. HIA Adv. Parentshouse 27 januari 2021
  • De Brug - artikel p-plan armoede en schulden 23 juni 2021 
  • De Brug - artikel Huiskamer van de week Banckertplein 3 november 2021

Wat is het stimuleringsbudget?

De gemeente stelt vanaf januari 2021 een stimuleringsbudget beschikbaar van € 50.000,-. Dit budget is specifiek bedoeld voor vernieuwende en innoverende initiatieven of pilots van maatschappelijke organisaties die passen bij de inhoud van het preventieplan. Kijk op de pagina www.h-i-ambacht.nl/StimuleringKrachtvanAmbacht voor meer informatie over het stimuleringsbudget.