Zorg & Welzijn

Wilt u advies welke steun bij u past? Of zoekt u hulp bij aanvragen?
Organisaties die u hier gratis bij helpen, vindt u op de pagina Wegwijs & steun.

Crisissituatie

Heeft u te maken met een plotselinge ernstige situatie in huis, neem dan contact op met het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis. Dit team is niet bestemd voor acute psychiatrie, dat is belegd bij de crisisdienst van Yulius via de huisarts.

ü veiligthuiszuidhollandzuid.nl
​​​​​​) 0800 2000

Wmo

Hoe zelfstandiger men fuctioneert, hoe gelukkiger men over het algemeen is. Soms lukt het niet zelfstandig te functioneren, dan is ondersteuning nodig. Via deze pagina ziet u wat de gemeente daar via de Wmo aan kan bijdragen:

ü h-i-ambacht.nl/wmo

Hulp in huishouden

Huishoudelijke ondersteuning is voor mensen die het huishouden niet (helemaal) zelf meer kunnen doen.

ü socialedienstdrechtsteden.nl/wmo
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Individuele begeleiding

Voor wie steun nodig heeft in het leven van een regelmatig leven. Begeleiding in omgaan met geld, dagbesteding, tegengaan van verslaving, onderhouden van sociale contacten enzovoort.

ü socialedienstdrechtsteden.nl/wmo
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Dagbesteding

Dagbesteding geeft structuur en een zinvolle invulling van de dag. Dagbesteding is er voor het ontlasten van mantelzorgers en voor mensen die zelfstandig geen activiteiten meer kunnen ondernemen.Structuur en zinvolle invulling aan de dag. Ook voor wie niet zelfstandig actief kan zijn en om het mantelzorgers en mantelzorgontvangers wat gemakkelijker te maken.

ü socialedienstdrechtsteden.nl/wmo
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Kortdurend verblijf (voor wie hulp krijgt van mantelzorgers)

Hebt u permanente zorg nodig en krijgt u daarvoor hulp van mantelzorgers? Dan kunt u in aanmerking komen voor kortdurend verblijf. U verblijft dan maximaal twee dagen per week in een zorginstelling.

ü socialedienstdrechtsteden.nl/wmo
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen van 18 jaar of ouder die door psychische of psychosociale problemen 24 uur per dag ondersteuning nodig hebben.

ü socialedienstdrechtsteden.nl/wmo
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Opvang voor daklozen

Opvang is een tijdelijk 24-uurs verblijf voor mensen van 18 jaar of ouder die dakloos zijn of dakloos dreigen te worden. En die meerdere problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld psychiatrie of verslaving.

Sociale Dienst Drechtsteden
ü socialedienstdrechtsteden.nl/huisuitzetting
) 078 770 8910
G Spuiboulevard 298, Dordrecht

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor een ouder, kind, ander familielid of vriend met een beperking, aandoening of ziekte? Neem dan contact op met een mantelzorgondersteuner. Zij helpen u bijvoorbeeld de zorg te combineren met school, studie of werk. Ook respijtzorg is mogelijk: de zorg tijdelijk overdragen als adempauze voor de mantelzorger.

ü meemantelzorg.nl
) 078 206 3202

ü zorgmies.nl
) 078 782 0560
G Raadhuisplein 12, Zwijndrecht

ü blijeborgh.nl
) 078 681 3355
G Gerard Alewijnsstraat 18, Hendrik-Ido-Ambacht

Gezondheidszorg

Informatie en hulp bij vragen over gezondheid, relaties, lijf, seks, gevoel, alcohol en drug. Vaccinaties voor u op reis gaat. Onderzoek naar Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA's) en infectieziekten zoals TBC, Hepatitis B, ziekte van Lyme, Q-koorts, informatie over milieu en veiligheid in uw woonomgeving.

ü ggdzhz.nl
) 078 770 8500

Eenzaamheid tegengaan en doorbreken

De meeste mensen krijgen op een moment in hun leven te maken met eenzaamheid. Eén op de 10 mensen voelt zich erg eenzaam. U kunt zelf het beste bepalen wat voor u kan helpen eenzaamheid te doorbreken. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u daarbij kunnen ondersteunen.

Een tegen eenzaamheid
ü eentegeneenzaamheid.nl/contact (ook voor chat)
) 088 076 7000 (voor iemand die naar u luistert)

Sophia Sociaal Team
ü sophiasociaalteam.nl
) 078 682 2416
G Cascade, Hoge Kade 50, Hendrik-Ido-Ambacht

Zie ook Ontspanning en Ontmoeting

Dementie en omgaan met dementie

Iedere eerste donderdag van de maand is er Inloopochtend Geheugensteun. Onder het genot van een kopje koffie is er, speciaal voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is, ruimte om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen. Ook is een ouderenadviseur van het Sophia sociaal team aanwezig voor het beantwoorden van uw vragen.

G Bibliotheek AanZet, Hoge Kade 52, Hendrik-Ido-Ambacht
Eerste donderdag van de maand tussen 10.00 - 12.00 uur​​​​​​, toegang is gratis.
ü debibliotheekaanzet.nl
ü samendementievriendelijk.nl
) 033 303 2504

Ambacht Gezond, Zorgzaam en Vtaal

De nota Gezondheid 2024-2027 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2024-2027 zijn een onderdeel van de basis voor integraal beleid op gebied van gezondheid en welbevinden in onze gemeente.