Energiestrategie Drechtsteden

Vóór 2050 wil de regio Drechtsteden energieneutraal zijn. De regio wil op deze manier haar bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 dat Nederland heeft ondertekend, om opwarming van de aarde te stoppen.

minder verbruik, schone energie
Om dit ambitieuze doel te bereiken, verruilen we de komende 30 jaar fossiele brandstoffen zoals aardgas, benzine en diesel voor schone en duurzame energie en moet het energieverbruik fors omlaag. 

samen aanpakken
Om deze ambitie waar te maken, hebben bedrijven, overheden, inwoners en organisaties samen Energiestrategie Drechtsteden opgesteld.

hoe verder?
Alle deelnemende partijen spelen een rol bij de uitvoering en monitoring. Wie wat doet wordt gezamenlijk uitgewerkt in een jaarlijkse samenwerkingsagenda, in vervolgonderzoeken en uitvoeringsplannen.

meer lezen?
Energiestrategie Drechtsteden

Wilt u meer weten over de regionale energiestrategie of wat u zelf als huiseigenaar, huurder of ondernemer zelf nu al kunt doen? Kijk dan op De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie-portal.