Kinderopvang

Kinderopvang moet u zelf regelen. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang.

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan of die na school opgevangen moeten worden.

In het Landelijk Register Kinderopvang vindt u meer informatie en adressen van de kinderopvanginstellingen en locaties in Hendrik-Ido-Ambacht. Indien een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of voorziening voor gastouderopvang geregistreerd staat in het LRK kunt u in aanmerking komen voor teruggave van de Belastingdienst.

Kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven (KDV) zijn belangrijke voorzieningen voor de ontwikkeling van uw kind in de fase voordat de schooltijd aanbreekt. Ieder kind heeft van nature de drang zich spelenderwijs te ontwikkelen. In een kinderdagverblijf ontmoet uw kind andere kinderen, leert uw kind samen spelen en kan uw kind zich spelenderwijs verder ontwikkelen.

Er zijn 2 soorten kinderdagverblijven:

  • kinderdagverblijf 0 tot 4 jaar
  • kinderdagverblijf met peuteropvang (2 tot 4 jaar)

Sinds 1 januari 2018 is het onderscheid verdwenen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang. Dit heet de harmonisatie. Peuterspeelzaalwerk is dan 'peuteropvang' en is een aparte groep binnen de kinderopvang. Kijk voor meer informatie op Kinderdagverblijven en peuteropvang.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar die de basisschool bezoeken. De BSO kan bestaan uit opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties.
Basisscholen hebben een 'inspanningsverplichting' om de aansluiting met de voor- en naschoolse opvang te organiseren als ouders hierom vragen. Scholen kunnen dit zelf doen of een samenwerking met een kinderopvangorganisatie aangaan. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) vindt u de adressen van de locaties buitenschoolse opvang.

Wat kost het?

Bij een buitenschoolse opvang betalen ouders de kosten voor kinderopvang. Bij twee werkende ouders of als werkend eenoudergezin ontvangt u een bijdrage van de belastingdienst in de vorm van kinderopvangtoeslag. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als de BSO in het Landelijk Register Kinderopvang(LRK) geregistreerd staat. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is een oppas bij u thuis of bij de gastouder thuis. Het kind wordt in een huiselijke en kleinschalige omgeving opgevangen. Gastouderbureaus helpen u aan een oppas.

Een gastouder heeft de zorg voor maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief haar of zijn eigen kinderen tot 10 jaar. Als de kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn (inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 4 jaar). Dat zijn de wettelijke voorschriften. Sommigen van de kinderen komen maar een paar uur per week, anderen meerdere dagen.

Hoe meld ik mijn kind aan?

U kunt contact opnemen met een gastouderbureau uit de regio door te bellen of op hun website te kijken.

Wat kost gastouderopvang?

Gastouderopvang bestaat uit bemiddelings- en opvangkosten. Dit kan per gastouderbureau verschillen. Kijk op hun websites voor meer informatie. U kunt een deel van de kosten terugvragen bij de belastingdienst. Dit wordt kinderopvangtoeslag genoemd. U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als uw gastouder geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Ik ben gastouder of wil gastouder worden.

In de Wet Kinderopvang staan regels voor gastouderopvang die hoge kwaliteitseisen stellen aan zowel gastouderbureaus als gastouders. Alleen gastouders die aan deze eisen voldoen, worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Wie gastouderopvang wil bieden, meldt dit aan de gemeente via het online formulier Gastouderopvang inschrijven. Een wijziging doorgeven kan via het online formulier Gastouderopvang mutatie