Onderwijs

In Hendrik-Ido-Ambacht zijn er veel mogelijkheden om de juiste school voor uw kind te vinden. Ook is er een ruime keuze aan peuterspeelzalen en kinderopvang. En u regelt online leerlingenvervoer.

Basisonderwijs

De keuze van een basisschool is een belangrijk moment. Kinderen vanaf 5 jaar zijn verplicht om naar de basisschool te gaan. In Hendrik-Ido-Ambacht zijn er verschillende soorten basisonderwijs.

Hieronder vindt u een overzicht van de basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht. Door op de naam van de school te klikken, komt u op de website van de betreffende school.
PIT Integraal kindcentrum De Meander(protestants-christelijk basisonderwijs)
PIT kindcentrum De Wijngaard(protestants-christelijk basisonderwijs)
PIT kindcentrum De Tweestroom(protestants-christelijk basisonderwijs)

Willem de Zwijgerschool(reformatorische basisschool)
Stadhouder Willem III school(reformatorische basisschool)
Jenaplanschool De Klimboom(katholieke basisschool, jenaplan onderwijs)

SOL Krommeweg(openbare basisschool)
SOL Admiraal(openbare basisschool)
SOL Villa Ambacht (openbare basisschool)

SOL De Watervlinder(openbare basisschool)

Scholen op de kaart

Wilt u meer inzicht in het aanbod en de kwaliteit van het Ambachts onderwijs? Dat kan via 'Scholen op de kaart'. Deze site biedt een zogenaamd Schoolkeuzevenster. Hierin is cijfermatige- en inhoudelijke informatie over de school te vinden. Zo kunt u ook de scholen met elkaar vergelijken.

Scholen op de kaart.

Schoolvakanties

Scholen hebben de vrijheid een eigen vakantierooster op te stellen. De scholen in Hendrik-Ido-Ambacht beslissen deels zelf wanneer bepaalde vakanties vallen. Zij volgen in grote lijnen het vakantieadvies van het ministerie van OC&W en wijken op kleine punten af. Ook kunnen scholen een extra vrije dag voor een vakantie laten vallen. Informeer hierover altijd bij de scholen van uw kinderen.

Overzicht van de schoolvakanties voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland

Leerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Het kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, wanneer zij geen startkwalificatie heeft.

Onderwijs volgen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Naast het recht op onderwijs kent Nederland daarom ook de plicht om onderwijs te volgen, de leerplichtwet.

In Hendrik-Ido-Ambacht houdt Dienst Gezondheid & Jeugdtoezicht op het volgen van de leerplichtwet.