Leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school.

Dit kan een vergoeding zijn voor:

  • fiets
  • openbaar vervoer
  • eigen vervoer (auto)
  • aangepast vervoer met taxi(bus)

Wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding van openbaar vervoer of fiets krijgen. 

De coördinatie van het leerlingenvervoer is in handen van Mobiliteitsplatform Stroomlijn. Voor informatie kunt u ook bellen naar Stroomlijn, via telefoonnummer 088-5058555.

Voorwaarden

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • De afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 4 km is. 
  • De afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal basisonderwijs meer dan 2 km is.
Aanvragen

Als u voor uw kind gebruik maakt of gebruik wil maken van de regeling leerlingenvervoer, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente via dashboarddoelgroepenvervoer.nl/hendrik-ido-ambacht

Let op! Voor de aanvraag kunt u aanvullende documenten nodig hebben. Vraag deze op vóórdat u een aanvraag doet. Zo zorgt u ervoor dat de gemeente uw aanvraag sneller kan afhandelen.

De documenten die u nodig kunt hebben, zijn:

  • Vervoersadvies als u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog.
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het gewone basisonderwijs bezoekt. Hiermee kunt u aantonen dat uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2022 lager is dan € 29.700,-.

Lukt de aanvraag niet? Vraag dan hulp bij Stroomlijn. Zij behandelen de aanvragen voor de gemeente. Stroomlijn is bereikbaar via telefoonnummer 088-5058555 of email leerlingenvervoer@stroomlijn

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden. Of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hier dan een brief over. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.

Wet- en regelgeving

De regels voor het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht 2021.