Afwijken van bestemmingsplan

Als u (bouw)plannen heeft die niet in het bestemmingsplan passen, dan kunt u een "afwijking" aanvragen van dit bestemmingsplan. Soms is het mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan.

Er zijn drie soorten afwijkingen:

  • Binnenplanse ontheffingen. Hierbij staat in het bestemmingsplan zelf de ruimte voor afwijkingen aangegeven.
  • Buitenplanse kleine afwijkingen. Deze procedure is bedoeld voor kleine en concrete gevallen. Die gevallen zijn wettelijk bepaald. Het gaat onder meer om een dakkapel, antenne-installatie en kleine bijgebouwen.
  • Buitenplanse grote afwijkingen. Hierbij gaat het om grote projecten die niet op de "kruimellijst" voorkomen. Deze projecten kennen een uitgebreide voorbereidingsprocedure, die ongeveer gelijk zijn aan een wijziging van een bestemmingsplan.