Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat wat in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Wat in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt.

Bestemmingsplannen inzien

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, de provincie of andere gemeenten staan op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl .

De instructievideo  legt uit hoe u op Ruimtelijkeplannen.nl bestemmingsplannen kunt vinden.

Plannen in procedure

De officiële publicaties van ruimtelijke plannen worden in de staatscourant en op Overheid.nl gepubliceerd.

U kunt reageren binnen de in de publicatie aangegeven termijn.
In het artikel staat informatie over het tot stand komen van een bestemmingsplan.

De plannen in procedure kunt u ook op deze website bekijken.

Goed om te weten

Wat in een gebied gebouwd mag worden, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie. Als u wilt bouwen of verbouwen, kunt u zien of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Wilt u uw plan toetsen aan het bestemmingsplan, dan kunt u een Initiatiefplan (vooroverleg bouwplan) indienen.

Als u wilt bouwen of verbouwen heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig.
Het kan zijn dat u schade lijdt door een bestemmingsplan. U kunt dan in aanmerking komen voor een planschadevergoeding.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw buurt? Abonneer u op de gratis e-mailservice van overheid.nl of download de app Over uw buurt.