Park Langesteijn

Stedenbouwkundig ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn vastgesteld

Op 15 januari 2024 heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht het stedenbouwkundig ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn vastgesteld. 

Inhoud

In het ontwikkelperspectief en afwegingskader wordt een toekomstbeeld geschetst voor het gebied aan de kruising Hendrik Ydenweg met de Langeweg. Het biedt een visie op het gebied welke tegelijkertijd een stedenbouwkundig ontwikkelperspectief met afwegingskader biedt om initiatieven te kunnen toetsen op de (vooral functionele) bijdrage aan de visie en de ruimtelijke inpasbaarheid.

Procedure

De wettelijke procedure eindigt na de vaststelling van het stedenbouwkundig ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn door de gemeenteraad. Tegen het stedenbouwkundig ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn staat geen oproep open.