Park Langesteijn

Ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.11 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat vanaf 10 juli 2023 tot en met 14 september 2023 het ontwerp ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn ter inzage ligt. 

In het ontwikkelperspectief en afwegingskader wordt een toekomstbeeld geschetst voor het gebied aan de kruising Hendrik Ydenweg met de Langeweg. De nadruk ligt op een duurzame invulling gericht op bedrijvigheid en gastvrijheid.

Document ter inzage

Van 10 juli 2023 tot en met 14 september 2023 ligt het ontwerp ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn  ter inzage. U kunt dit stuk vinden op de volgende locaties:

  • De papieren versie van de stukken zijn tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-bestand
Stedenbouwkundig ontwikkelperspectief en afwegingskader Langesteijn

Zienswijze indienen

In de genoemde periode kan iedereen zijn mening over ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn geven aan het college van burgemeester & wethouders (een zienswijze inbrengen). Dit kan per e-mail via n.santbergen@h-i-ambacht.nl met als onderwerp: 'zienswijze ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn'. In de zienswijze geeft u aan op welke onderdelen van ontwikkelperspectief en afwegingskader Park Langesteijn deze betrekking heeft en wat uw zienswijze daarop is.

U kunt ook uw zienswijze mondeling geven. Maak daarvoor vóór 7 september 2023 een afspraak met mevrouw N. Santbergen via telefoonnummer (078) 34 30 0638.