Beleid

Hier vindt u beleidsplannen van de gemeente.

 • Ambachtse Aanpak (participatienota)

  Inwoners, bedrijven en organisaties geven Ambacht vorm. Wij dagen hen uit hun kennis, ervaring en creativiteit in te zetten voor de toekomst van Ambacht. De gemeenteraad stelde daarom de participatienota Ambachtse Aanpak begin 2021 vast..

 • Archeologiebeleid

  De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht stelde in 2014 het gemeentelijk Archeologiebeleid vast.

 • Baggerplan

  Hier vindt u het Baggerplan van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Bed & Breakfast

  20 april 2020

  We werken aan de beleidsnota 'Bed & Breakfast' . Daarin komt te staan wat ons beleid is op het gebied van bed-and-breakfast-accommodaties.

 • Handhavingsbeleid Toezicht en Handhaving Kinderopvang

  pdf, 1MB

  Kinderopvang moet voldoen aan de eisen uit de WKO (wet kinderopvang). De GGD controleert hierop. Voldoet kinderopvang niet aan de WKO, geldt dit beleid als leidraad om te handhaven en er voor te zorgen dat de kinderopvang weer volledig aan de WKO voldoet.

 • Honden

  Hier vindt u het hondenbeleid van en in gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Inrittenbeleid

  28 november 2018, pdf, 1MB

  Wilt u als inwoner, bedrijf of instelling een nieuwe in- of uitrit maken, dan is daar ons inrittenbeleid op van toepassing.

 • Mantelzorgers - waarderen en ondersteunen beleidsnota 2019 - 2022

  pdf, 916kB

  Het aantal mantelzorgers in Hendrik-Ido-Ambacht neemt toe en we willen hen adequaat ondersteunen, zodat zij de zorg voor een naaste kunnen blijven volhouden.

 • Oeverbescherming beheer- en onderhoudsplan 2018 - 2026

  26 februari 2021, pdf, 3MB

  De doorstroming in het Ambachts oppervlaktewater houden en is een belangrijke taak van de gemeente. Oeveronderhoud hoort daar bij.

 • Rioleringsplan

  Hier vindt u het Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 • Speelruimteplan 2020 - 2030

  pdf, 3MB

  In dit plan staat hoe wij in Hendrik-Ido-Ambacht werken aan goede en verstandige mogelijkheden in speel- en sportaanbod in de buitenlucht.

 • Welstandsnota

  26 februari 2021, pdf, 7MB

  Welstand draagt bij aan het bereiken en behouden van een aantrekkelijke bebouwde omgeving. Dat is goed voor de economie, voor de samenleving en de cultuurhistorie van Hendrik-Ido-Ambacht.