Detailhandelsvisie 2019 - 2023

De detailhandelsvisie geeft de gemeentelijke visie op de gewenste ruimtelijke en functionele detailhandelsstructuur in Hendrik-Ido-Ambacht en het toekomstbestendig houden en maken van de detailhandel. Daarbij gaat het primair om de detailhandel, de winkels, maar ook om de wisselwerking hiervan met andere publieksgerichte voorzieningen, zoals horeca, diensten, ambachten en cultuur.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Detailhandelsvisie 2019 - 2023’, pdf, 3MB