Contact met de collegeleden

Wilt u contact met de burgemeester, een wethouder of de gemeentesecretaris? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat.

Voor ieder collegelid is één bestuurssecretaresse het eerst aanspreekpunt. Zij beheert onder andere de agenda, de inkomende e-mailberichten en contacten voor burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris. Wilt u een afspraak maken, dan kan dit via het bestuurssecretariaat.

Hiervoor geldt :

  • Hebt u vragen over een bepaald onderwerp, hebt u een klacht, of wilt u iets bespreken? Neem dan eerst contact op met de afdeling van de gemeente die over dit onderwerp gaat. In de meeste gevallen kan de afdeling u een reactie geven. Medewerkers van de gemeente helpen u graag.
  • Wilt u hierna toch een afspraak met een bestuurder? Neem dan contact op met zijn secretaresse:

 

Adviseurs bestuurscommunicatie

Eva Terhorst | 06 - 4070 5090
Daphne Noij | 06 - 4012 9500

Mail | communicatie@h-i-ambacht.nl

 

Brief aan burgemeester en wethouders

In de meeste gevallen zendt u een brief aan het college van B&W. Bijvoorbeeld als u een (bouw)vergunning wilt aanvragen of ergens klachten over heeft. Brieven die aan het college van B&W worden gezonden, worden door het college behandeld. De brief en de inhoud ervan worden niet gedeeld met de gemeenteraad en niet openbaar behandeld. U adresseert de brief als volgt:

Aan het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht, postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Per e-mail kunt u het college bereiken via gemeente@h-i-ambacht.nl.

Vermeld uw adres, telefoonnummer en datum. Behandel één onderwerp per brief/e-mail. Dit garandeert de snelste afhandeling. Als er meerdere onderwerpen in uw bericht staan, kan het zijn dat het bericht door meerdere afdelingen behandeld moet worden. Dat kan vertraging geven. Beantwoording van uw bericht 'per omgaande', dus direct,  is niet mogelijk.

Een onjuist geadresseerd bericht wordt automatisch doorgestuurd aan het juiste bestuursorgaan.

Pers

Journalisten kunnen contact opnemen met de adviseurs bestuurscommunicatie:

Eva Terhorst: 06 - 4070 5090

Daphne Noij: 06 - 4012 9500

communicatie@h-i-ambacht.nl