College van Burgemeester en wethouders

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft drie wethouders. Samen met de burgemeester zijn die belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Met de gemeentesecretaris als adviseur vormen zij het college van burgemeester en wethouders (B&W). Onderling verdelen de collegeleden de taken in portefeuilles.

Het college van B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert die uit. Daarnaast heeft het college een aantal eigen taken en bevoegdheden. Medewerkers van de gemeente ondersteunen het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Hij is voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het college van B&W.

 • Begroting en jaarverslag

  Door het voeren van goed financieel beleid behoudt Hendrik-Ido-Ambacht goede voorzieningen tegen acceptabele lasten. Of en hoe we daar als gemeente in slagen, ziet u in de Programmaverslagen en de Begrotingen.

 • Coalitieprogramma

  Coalitieprorgamma 2018-2022 wordt hier uitgelegd.

 • Contact met de collegeleden

  Wilt u contact met één van de wethouders, de burgemeester of de gemeentesecretaris? Neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat.

 • Het college

  Hieronder stelt het college zich voor.