Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2022 geldt in Nederland de Omgevingswet. In deze nieuwe wet zijn 26 wetten inclusief 400 regelingen gebundeld die tot dan nog gelden voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid.

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is begonnen met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet.

Nieuwe begrippen

In de Omgevingswet staan nieuwe begrippen zoals omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma. Dit worden de 'instrumenten' van de Omgevingswet genoemd. Oude begrippen zoals structuurvisie en bestemmingsplan verdwijnen.

Omgevingsvisie

In onze omgevingsvisie beschrijven we wat wel als gemeente willen bereiken, zoals het verbeteren van mobiliteit, het behoud van aantrekkelijk groen of een woningbouwopgave. Er is ook ruimte voor opgaven zoals de energietransitie, en wensen voor de buitenruimte, bijvoorbeeld meer ruimte voor beweging, ontspanning of het verbouwen van voedsel. Met andere woorden: de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht beschrijft hoe we willen dat onze gemeente er uit ziet. Ze is hèt strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de (schaarse) ruimte om ons heen.

De Toekomstvisie Hendrik-Ido-Ambacht 2040, die in 2008 werd gemaakt met inbreng van veel inwoners, is samen met de structuurvisie uit 2009 het vertrekpunt voor onze omgevingsvisie. Vanaf 2022 werkt de omgevingsvisie als een afwegingskader bij nieuwe plannen, ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken voor de buitenruimte.

Omgevingsplan

Als de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht door de gemeenteraad is vastgesteld, dan volgt de uitwerking van de ambities en beleidsdoelen uit deze visie tot één omgevingsplan. Daarin staan dan alle regels die nodig zijn om de doelen uit de visie waar te maken. Bijvoorbeeld regels voor activiteiten van inwoners en bedrijven. De geldende bestemmingsplannen voor Hendrik-Ido-Ambacht en de verordeningen voor de fysieke leefomgeving vormen straks samen het omgevingsplan. Tot 2029 hebben gemeenten de tijd om hun omgevingsplan vorm te geven op lokaal niveau.

Omgevingsloket

Wie een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, doet dit vanaf 2022 via het (digitaal) omgevingsloket. Daar werken alle overheden samen zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. U kunt zien welke regels gelden in uw omgeving. Een vergunningsaanvraag wordt in één keer aan alle regels getoetst. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve kosten en snellere doorlooptijden.

Meer informatie

Bij ons Gemeentenieuwshia van 9 december 2020 publiceerden we de Special Omgevingswet

special omgevingswet 2020 groot

In onderstaande animatie legt het Ministerie van Binnenlandse Zaken uit waarom er een nieuwe wet komt:

Meer informatie vindt u ook bij de Rijksoverhied op aandeslagmetdeomgevingswet.nl. Meer informatie over onze Omgevingsvisie vindt u op onze pagina Omgevingsvisie.