Bomen

 • Bomen: onderhoud en aanplanten

  In Ambacht zijn we trots op ons groen en onze bomen. We koesteren bestaande en planten extra bomen.

 • Bomenkap - ontheffing nodig?

  Bij het voornemen tot kappen moet u altijd rekening houden met de flora- en faunawetgeving.

 • Groenbeleid

  Ambacht groeit en bloeit. U vindt bijna 13.000 bomen en meer dan 300 boomsoorten in gemeentelijk openbaar groen. Bomen bieden een fijne leefomgeving aan mens en dier.

 • Onderhoud openbaar groen

  In Hendrik-Ido-Ambacht gelden drie kwaliteitsniveaus voor het openbaar groen. Het onderhoud hebben we uitbesteed aan GKB Groep.

 • Verkoop snippergroen

  Snippergroen is openbaar groen zonder belangrijke functie, in eigendom van de gemeente en direct grenzend aan woonpercelen. Soms kunnen inwoners dit groen kopen.

 • Zelfbeheer openbaar groen

  Wilt u in uw buurt een buurttuin met prachtige rozen of wilde bloemen? Of een gezamenlijke moestuin? Of een tuin met geurende planten waar vlinders op af komen? Dat kan! Maak afspraken met uw buren over het beheer en doe samen met twee andere bewoners een aanvraag voor zelfbeheer groen!
  De gemeente stelt delen van het openbaar groen graag beschikbaar voor groene bewonersinitiatieven, als aan de volgende regels wordt voldaan:

 • Ziekten en plagen

  In het groen komen we regelmatig ziekten en plagen tegen. Hieronder een uitleg van de verschillende ziekten en plagen die voorkomen.