Trouwen en registratie partnerschap

U kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen.

Trouwt u in Hendrik-Ido-Ambacht of wilt u zich in Hendrik-Ido-Ambacht als partners registreren? Geef dit dan maximaal 1 jaar tot uiterlijk 2 weken van tevoren aan ons door. U geeft alle gegevens van uzelf, uw partner en uw getuigen door. Wij helpen u graag om er een onvergetelijke dag van te maken. Als u in een andere gemeente wilt trouwen of partnerschap wilt registreren, regelt u dat in die gemeente.

Voorwaarden voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

U voldoet beiden aan de volgende voorwaarden:

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u bent geboren in Nederland
 • u woont vanaf 18-jarige leeftijd in Nederland
 • u bent burger van de Europese Unie
 • bent u geboren in het buitenland en/of getrouwd geweest in het buitenland? Dan hebben wij extra informatie van u nodig. Vraagt u dan via het contactformulier of wij u bellen. Meer informatie over de documenten die u nodig heeft:vindt u op de website van de Rijksoverheid of verderop deze pagina
 • staat u onder curatele? Dan heeft u vooraf toestemming nodig van uw curator of rechtbank
Kosten en betalen

Afhankelijk van dag en locatie betaalt u kosten. De kosten kunt u vinden in het Kostenoverzicht trouwen of registratie partnerschap, waaronder gratis en/of zonder toespraak trouwen. De tijdstippen om gratis te trouwen zijn enkele maanden bezet.

Voor de pin-betaling maakt u een Afspraak betalen huwelijk / registratie partnerschap U kunt dan alleen betalen en geen andere zaken regelen. 

Getuigen
 • bij uw huwelijk of registratie van uw partnerschap moeten minimaal 2 en mogen maximaal 4 getuigen aanwezig zijn
 • getuigen zijn minstens 18 jaar en geestelijk bekwaam
Naam na trouwen

Als u trouwt of partnerschap registreert verandert uw eigen achternaam niet. U kunt wel kiezen met welke naam wij u aanschrijven of aanspreken. Hiervoor vult u bij de melding voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap een formulier in. Lees meer hierover op de pagina Gebruik achternaam.

Trouwlocatie

Officiële trouwlocatie: Gemeentehuis, Weteringsingel 1 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor kosteloos trouwen of de registratie van het partnerschap geldt een wachttijd. Houdt u rekening met een wachttijd die kan oplopen tot ongeveer 6 maanden.

U mag in Hendrik-Ido-Ambacht naast de officiële locaties ook trouwen op een locatie naar keuze. U vraagt de trouwlocatie uiterlijk 3 maanden van tevoren aan bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier verzoek keuze locatie (pdf, 75 kB). Voor trouwen op locatie naar keuze betaalt u extra kosten. Meer informatie hierover leest u in het Kostenoverzicht trouwen.

In het gemeentehuis mag u geen (huis)dieren meenemen. Trouwt u op een locatie naar keuze? Vraag dan op de locatie zelf naar de mogelijkheden.  

Trouwambtenaar

De trouwambtenaren stellen zichzelf voor. Als u een voorkeur heeft voor een trouwambtenaar, mag u die bij de melding voorgenomen huwelijk opgeven. Wij houden zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur.

De trouwambtenaar neemt minimaal 1 week voor de huwelijksvoltrekking contact op met het paar.

Als u een trouwambtenaar uit een andere gemeente wilt, benoemen wij deze voor 1 dag. U vult hiervoor het formulier Verzoek aanwijzen babs (pdf 76 kB) in en stuur de gevraagde stukken mee: 

 • het benoemingsbesluit;
 • het beëdigingsbesluit van de rechtbank;
 • een geldig identiteitsbewijs van deze ambtenaar.

Het formulier en de gevraagde stukken stuurt u naar:

Gemeente Hendrik Ido Ambacht
Afdeling Gemeentewinkel
Postbus 34
3340 AA Hendrik Ido Ambacht

De ambtenaar voor 1 dag krijgt voor haar/zijn taak geen geen vergoeding.

Informatie benodigde documenten 

Informatie over documenten bij melding voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Via onderstaande vragen ziet u welke documenten u nodig heeft.

 • geldig identiteitsbewijs: u heeft beiden een geldig identiteitsbewijs nodig
 • bent u in het buitenland geboren? Informeer bij de gemeente wat u nodig heeft. Het kan dat u een geboorteakte met een apostille of legalisatie nodig heeft
 • woont u in het buitenland? Informeer bij de gemeente wat u nodig heeft bijvoorbeeld over een bewijs van uw burgerlijke staat
 • heeft u op huwbare leeftijd in het buitenland gewoond? Informeer bij de gemeente wat u nodig heeft bijvoorbeeld over een bewijs van uw burgerlijke staat
 • is uw vorige huwelijk in het buitenland ontbonden? Informeer bij de gemeente wat u moet overleggen aan buitenlandse documenten. En of deze een legalisatie of apostille nodig hebben
 • wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan het zijn dat u een verklaring (bewijs) van huwelijksbevoegdheid nodig heeft
Informatie over de ceremonie
Registratie partnerschap omzetten naar huwelijk
 • U mag uw registratie partnerschap in elke gemeente in Nederland laten omzetten in een huwelijk
 • U kiest een trouwzaal of andere locatie
 • Bij de afspraak neemt u mee uw identiteitsbewijs 
 • U betaalt hiervoor de kosten die gelden voor het tijdstip en/of locatie van de gemeente die u kiest
 • Omzetting van partnerschapsregistratie naar huwelijk is altijd zonder getuigen
 • U hoeft ook geen melding voorgenomen huwelijk (ondertrouw) te tekenen

U maakt een afspraak Informatie trouwen en geeft aan dat het om het reserveren van een datum voor omzetting gaat. U kunt gelijk betalen 

of 

u vult het optieformulier in met 2 voorkeur data. Bij het veld 'opmerkingen' meldt u dat het om een omzetting gaat. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stel deze dan via het contactformulier. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.