Begroting en jaarverslag

Door het voeren van goed financieel beleid behoudt Hendrik-Ido-Ambacht goede voorzieningen tegen acceptabele lasten. Of en hoe we daar als gemeente in slagen, ziet u in de Programmaverslagen en de Begrotingen.

Begroting 2019

De begroting voor 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Klik op de afbeelding om de infographic te zien. Daarin wordt de begroting van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over het jaar 2019 verduidelijkt.

begroting 2019

Begroting 2018

De begroting voor 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Klik op de afbeelding om de infographic te zien. Daarin wordt de begroting van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over het jaar 2018 verduidelijkt.

begroting 2018 Hendrik-Ido-Ambacht in 1 oogopslag

Informatie over onze financiën vindt u ook in hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

Jaarstukken 2017

Onderstaande infographic verduidelijkt de inkomsten en uitgaven van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht over het jaar 2017.

Jaarstukken 2017 Hendrik-Ido-Ambacht
Informatie over onze financiën vindt u ook in hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl

De jaarstukken over 2017 van Hendrik-Ido-Ambacht vindt u op de website van de gemeenteraad onder punt 7.