Het college

De collegeleden, burgemeester Patrick van der Giessen en wethouders Jauharina Oelfke-ten Seldam, Leo Platschorre, Ralph Lafleur en Steven van Die stellen zich graag aan u voor.

De collegeleden hebben hun taken verdeeld, ieder lid heeft eigen portefeuilles.

Het college van B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert die uit. Daarnaast heeft het college een aantal eigen taken en bevoegdheden. Medewerkers van de gemeente ondersteunen het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Hij is voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het college van B&W.

Patrick van der Giessen, burgemeester

​​​​​Burgemeester Patrick van der GiessenVerantwoordelijk voor Bestuurs- en Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Politie en Brandweer, Kabinetszaken, Jumelage, Burgerlijke Stand

Vragen of een afspraak

Patrick staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - ambtshalve - onbezoldigd
 • Vice-voorzitter VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR), gerelateerd aan het RVO - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis - ambtshalve - onbezoldigd
 • Voorzitter 4/5 mei-comité - ambtshalve - onbezoldigd 
Leo Platschorre, wethouder en 1e locoburgemeester

Wethouder Leo Platschorre
Verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Bouwen en Wonen en Regionale Samenwerking
 

Vragen of afspraak

Leo staat u graag te woord. u kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Nevenfuncties

 •  
Ralph Lafleur, wethouder en 2e locoburgemeester

Wethouder Ralph LafleurVerantwoordelijk voor Duurzaamheid, Grondstoffen en afval, Openbaar Groen, Water, Openbare Verlichting, Begraafplaatsen, Participatie en Communicatie, Personeel en Organisatie, CAI, Vergunningsverlening en Handhaving, Deelnemingen (Stedin, HVC, Gevudo, Oasen, BNG)

Projecten: Oranjebuurt, Gerard Alewijnsstraat

Vragen of afspraak

Ralph staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Gevudo - ambtshalve - onbezoldigd
 • ​​​​Lid Dagelijks Bestuur Gevudo - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid Dagelijks Bestuur Bureau Openbare Verlichting - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid auditcommissie Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid - ambtshalve - onbezoldigd
Jauharina Oelfke - ten Seldam, wethouder

Wethouder Jauharina Oelfke ten SeldamVerantwoordelijk wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, Mobiliteit, Wegen, Civiele Kunstwerken, Riolering. Kabels en Leidingen, Speelvoorzieningen, Bedrijfsvoering, Onderwijs, Natuur en Recreatie, Inburgering en Vluchtelingenwerk, Kunst en Cultuur

Projecten: Toekomstvisie gemeentehuis en Gebiedsvisie Weteringsingel/Hoge Kade

Vragen of afspraak

Jauharina staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met haar maken.

Nevenfuncties

 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid platform gemeentelijk toezicht OZHW - ambtshalve - onbezoldigd
 • ​​​​Lid landschapstafel IJsselmonde - ambtshalve - onbezoldigd
Steven van Die, wethouder 

Wethouder Steven van DieVerantwoordelijk voor Jeugd, Wmo, Werk & Inkomen, Ouderenbeleid, Gezondheid, Sport, Bibliotheek

Projecten: Revitalisering Cultureel Centrum Cascade, Zuidwende-Zuid

Vragen of afspraak

Steven staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociaal - ambtshalve - onbezoldigd
 • ​​​​Lid Bestuur Vereniging Zuidhollandse Gemeenten - ambtshalve - onbezoldigd

Peter Kalkman, gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Peter KalkmanAlgemene leiding gemeentelijke organisatie

Vragen of afspraak

Peter staat u graag te woord., U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Nevenfunctie

 • Vice Voorzitter Raad van Toezicht PCPO Barendrecht en Ridderkerk en lid van de renumeratiecommissie - niet ambtshalve - onbezoldigd​​​​