Het college

De collegeleden stellen zich graag aan u voor. Klik op de kop hierboven om hun voorstel te lezen.

De collegeleden hebben hun taken verdeeld, ieer lid heeft eigen portefeuilles.

Het college van B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert die uit. Daarnaast heeft het college een aantal eigen taken en bevoegdheden. Medewerkers van de gemeente ondersteunen het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Hij is voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het college van B&W.

​​​​​Jan Heijkoop, burgemeester

Verantwoordelijk voor Bestuurs- en Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Politie en Brandweer, Kabinetszaken, Jumelage, Burgerlijke Stand

burgemeester Jan Heijkoop 2018 - foto door shootshoot.nl

Vragen of een afspraak

Jan staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

André Flach, wethouder en 1e locoburgemeester

Verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Bouwen en Wonen, Onderwijshuisvesting en Regionale Samenwerking

André Flach 2018 - foto door shootshoot.nlProjecten: De Volgerlanden, Noordoevers, Centrumgebied, Ambachtsezoom, Antoniapolder, schoollocaties

 

Vragen of afspraak

André staat u graag te woord. u kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Ralph Lafleur, wethouder en 2e locoburgemeester

Verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Grondstoffen en afval, Openbaar Groen, Water, Openbare Verlichting, Begraafplaatsen, Participatie en Communicatie, Personeel en Organisatie, CAI, Vergunningsverlening en Handhaving, Deelnemingen (Stedin, HVC, Gevudo, Oasen, BNG)

Ralph Lafleur 2018  - foto door shootshoot.nlProjecten: Oranjebuurt, Gerard Alewijnsstraat

 

Vragen of afspraak

Ralph staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Jauharina Oelfke - ten Seldam, wethouder

Verantwoordelijk wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, Mobiliteit, Wegen, Civiele Kunstwerken, Riolering. Kabels en Leidingen, Speelvoorzieningen, Bedrijfsvoering, Onderwijs, Natuur en Recreatie, Inburgering en Vluchtelingenwerk, Kunst en Cultuur

Projecten: Toekomstvisie gemeentehuis en Gebiedsvisie Weteringsingel/Hoge Kade

Jauharina Oelfke - ten SeldamJauharina Oelfke - ten Seldam werd in 2014 raadslid voor de VVD, in de periode 2018 - 2022 was zij fractievoorzitter.

 

Vragen of afspraak

Jauharina staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met haar maken.

Steven van Die, wethouder 

Verantwoordelijk voor Jeugd, Wmo, Werk & Inkomen, Ouderenbeleid, Gezondheid, Sport, Bibliotheek

Steven van Die 2018 - foto door shootshoot.nlProjecten: Revitalisering Cultureel Centrum Cascade, Zuidwende-Zuid

 

Vragen of afspraak

Steven staat u graag te woord., U kunt via  bestuursecretariaat een afspraak met hem maken.

Nevenfuncties

Een aantal gemeentebestuurders heeft, al dan niet ambtshalve, nevenfuncties. Een overzicht daarvan vindt u in het document Overzicht nevenfuncties college van B&W - gemeente Hendrik-Ido-Ambacht oktober 2021.