Het college

De collegeleden stellen zich graag aan u voor. Klik op de kop hierboven om hun voorstel te lezen.

Jan Heijkoop, burgemeester

Verantwoordelijk voor Bestuurs- en Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Kabinetszaken, Jumelage en Facilitaire zaken

burgemeester Jan Heijkoop 2018 - foto door shootshoot.nlBurgemeester Jan Heijkoop is geboren en getogen in Oud-Alblas, 'aan de andere kant van de rivier'. Hij stamt uit een veehouderijfamilie en is zelf ook jarenlang veehouder geweest. In 2013 is hij aan de Veersedijk in Hendrik-Ido-Ambacht gaan wonen. Zijn grootste hobby is de schapenfokkerij.

Loopbaan

Politiek en bestuur boeien Jan al van jongsaf aan. Dat zit in de familie: zijn opa en oudoom waren beiden wethouder en ook zijn jongste broer en zoon zijn wethouder. Op zijn 28e werd hij lid van Provinciale Staten. Daarna was  hij verschillende keren waarnemend burgemeester en meerdere keren onafhankelijk voorzitterschappen voor speciale commissies bij de provincie en de ministeries.

Ambitie

In het burgemeesterschap vind Jan het van groot belang dat gemeenteraad en college goed functioneren. In Ambacht beschikken we over een mooie traditie van goede omgangsvormen. Als het gaat om veiligheid en openbare orde dan scoren we heel positief in Hendrik-Ido-Ambacht en ook hiervoor geldt, laten we proberen vast te houden wat we hebben. Gelukkig zien ook veel mensen van elders dit, gezien het feit dat onze Vinex-lokatie De Volgerlanden gestaag, eerst langzaam maar nu versneld vol loopt. Hij ziet de financiële positie en daarmee ook het voorzieningenniveau van onze gemeente dan ook met vertrouwen tegemoet.

Vragen of een afspraak

Als u vragen of suggesties heeft hoe we zaken beter kunnen doen, dan staat Jan daar altijd voor open. Bel gerust zijn secretaresse.

André Flach, wethouder

Verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Regio & De Volgerlanden

AndrĂ© Flach 2018 - foto door shootshoot.nlAndré Flach is in 1976 geboren in Ridderkerk en groeide daar ook op. In 1997 trouwde hij met een echte Ambachtse, sindsdien woont hij in Hendrik-Ido-Ambacht, samen met zijn vrouw en later hun vier zoons.

Loopbaan

In 2001 werd André politiek actief voor de SGP-ChristenUnie. Sinds 2004 was hij als burgerraadslid bezig met de ontwikkelingen in De Volgerlanden. In 2006 werd hij gemeenteraadslid en toen hield hij zich bezig met Financiën, Economische Zaken en zaken rondom de brandweer. In de periode van 2010-2018 was hij als wethouder verantwoordelijk voor onder andere Financiën, Economie, Communicatie, De Volgerlanden en Regio. Als sluitstuk van zijn Masterprogramma Bestuur en Beleid voor professionals aan de Universiteit in Utrecht verscheen in 2018 zijn scriptie Drechtsteden, model voor de toekomst? Het Drechtstedenmodel beschouwd als alternatief voor herindeling.

Ambitie

André heeft veel zin om met het nieuwe college aan de slag te gaan. Er zijn volgens hem een hoop belangrijke dingen te doen in de komende 4 jaar, maar waar hij het meeste naar uitkijkt in zijn portefeuille Financiën, Economie, Regio en De Volgerlanden is:

  • De herontwikkeling van bedrijventerreinen Ambachtsezoom, Antoniapolder en Waterbusplein: stuk voor stuk ontwikkelingen die goed zijn voor de werkgelegenheid en de economie in Ambacht.
  • Onderwijshuisvesting: samen met scholen en partners een plan opzetten waar we langere tijd mee vooruit kunnen, waarin duidelijk is welke kant we op willen en waar we in investeren.
  • De Volgerlanden: in de laatste fase worden nog zo'n 800 tot 900 woningen gebouwd. Hij wil dit zo snel mogelijk en zo mooi mogelijk opleveren zodat we ook trots kunnen zijn op het laatste deel van deze nieuwe Ambachtse wijk.

Vragen of afspraak

Als u vragen, problemen of ideeën heeft, dan kunt u altijd contact met André opnemen. Bekijk hier de contactgegevens van zijn secretaresse .

Ralph Lafleur, wethouder

Verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit & Wonen

Ralph Lafleur 2018  - foto door shootshoot.nlRalph Lafleur woont sinds 8 jaar samen met zijn vrouw en 3 studerende kinderen in Hendrik-Ido-Ambacht. Hij vindt het dorp een zekere rust uitstralen en derhalve een fijne omgeving om te wonen. Maar hij is geen onbekende in de regio: hij woonde lange tijd in Dordrecht en heeft zijn roots in Ridderkerk.

Loopbaan

Zo'n 3 jaar geleden startte Ralph als schaduwfractielid bij Gemeente Belangen. Dat het daarna zo snel ging, had hij niet verwacht. Na 2 maanden raadslidschap werd hij benoemd tot wethouder, de eerste van Gemeente Belangen sinds de oprichting van die partij in 1974. Hij voelt dit als een grote eer en een grote verantwoordelijkheid. Naast zijn werk als schaduwfractielid werkte Ralph ruim 25 jaar in diverse functies bij de gemeente Rotterdam. Zo maakte hij van dichtbij mee hoe het is om te werken binnen het openbaar bestuur.

Ambitie

De lokale partij Gemeente Belangen heeft altijd als uitgangspunt om het belang van de Ambachter voorop te stellen. Ralph heeft dan ook de ambitie om in de komende 4 jaar er voor te zorgen dat inwoners aan de voorkant betrokken worden bij plannen en het uitvoeren van beleid. Hij ziet het als zijn missie om als gemeente een beroep te doen op de kennis, kunde en creativiteit die aanwezig is in de samenleving. Hij ziet het wel als een uitdaging hoe hij dat gaat organiseren en vorm gaat geven. Maar gelukkig zitten in zijn portefeuille Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit en Wonen leuke onderwerpen waar hij dit handen en voeten kan gaan geven; bijvoorbeeld de energietransitie en afvalverwerking.

Vragen of afspraak

Ralphs deur staat altijd open indien u vragen of een probleem heeft. Maar om er zeker van te zijn dat hij tijd heeft, kunt u via de secretaresse een afspraak maken.

Steven van Die, wethouder 

Verantwoordelijk voor Sociaal Domein, Onderwijs & Sport

Steven van Die 2018 - foto door shootshoot.nl

Steven van Die is 28 jaar oud als hij wordt benoemd tot wethouder van onze gemeente. Een echte Ambachter: geboren en getogen in ons dorp. En van jongs af aan actief geweest binnen de Ambachtse samenleving, bijvoorbeeld als lid van de voetbalvereniging (ASWH) en het jeugdcentrum (HJF) .

Loopbaan

Zo'n 8 jaar geleden werd hij door een voormalig wethouder gevraagd om mee te lopen met de lokale politiek. Aanleiding hiervoor was zijn studie Politicologie In 2010 stond hij op plek 5 van de lijst van het CDA en kwam hij, op jonge leeftijd, in de raad. Na vier jaarwerd hij fractievoorzitter. Hij zette zich sindsdien in voor de commissie Welzijn, Onderwijs en Sociale zaken, commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden en Financiën en de regio (Drechtraad). Sindsdien voelt hij zich thuis in de raad en op het gemeentehuis.

Naast zijn werk als raadslid werkte Steven als consultant bij BMC, een adviesbureau voor de publieke sector. Hij werkte aan verschillende opdrachten, waaronder intern bij gemeenten op het sociaaldomein en deed hij adviesopdrachten op het gebied van regionale samenwerking en bestuurskracht. Hij heeft dus al ruim ervaring in zowel de politieke als de ambtelijke kant van een gemeentelijke organisatie.

Ambitie

Nu is het de bestuurlijke kant van de gemeente waar hij gaat werken. Hij gaat zich de komende 4 jaar inzetten voor de portefeuilles Sociaal domein, Onderwijs en Sport. Als hij daaruit 3 speerpunten mag noemen, wil hij zich met name inzetten voor:

  • Zorg dichtbij: door (preventieve) zorg gemakkelijk toegankelijk te maken en te houden,  proberen we grotere zorgvragen voor te zijn. Als er dan toch een zorgvraag is, bieden we passende hulp dichtbij.
  • Zwembad De Louwert: in het begin van mijn periode zet hij zich in om de bouw van het nieuwe zwembad af te ronden.
  • Cultureel Centrum Cascade: naast de theaterfunctie, zijn ook het Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam gehuisvest in Cascade. Deze sociale component mag fysiek meer zichtbaar worden zodat er voor inwoners met een hulpvraag geen drempel is om binnen te lopen. Op deze manier versterken we de functie van Cascade en wordt het een multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle inwoners.  

Vragen of afspraak

Steven is altijd bereikbaar indien u vragen of een probleem heeft. Maar om er zeker van te zijn dat hij tijd voor u heeft, kunt u via de secretaresse een afspraak maken.

Nevenfuncties

Een aantal gemeentebestuurders heeft, al dan niet ambtshalve, nevenfuncties. Een overzicht daarvan vindt u in het document Overzicht nevenfuncties college van B&W - gemeente Hendrik-Ido-Ambacht oktober 2021.