Het college

De collegeleden, burgemeester Jan Heijkoop en wethouders André Flach, Jauharina Oelfke-ten Seldam, Ralph Lafleur en Steven van Die stellen zich graag aan u voor.

De collegeleden hebben hun taken verdeeld, ieder lid heeft eigen portefeuilles.

Het college van B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert die uit. Daarnaast heeft het college een aantal eigen taken en bevoegdheden. Medewerkers van de gemeente ondersteunen het college in zijn werkzaamheden. De burgemeester wordt door de Kroon benoemd. Hij is voorzitter van zowel de gemeenteraad als van het college van B&W.

​​​​​Jan Heijkoop, burgemeester

Verantwoordelijk voor Bestuurs- en Beleidscoördinatie, Openbare Orde en Veiligheid, Politie en Brandweer, Kabinetszaken, Jumelage, Burgerlijke Stand

Burgemeester Jan Heijkoop

Vragen of een afspraak
Jan staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Jan Heijkoop is sinds februari 2023 ook waarnemend burgemeester van Alblasserdam.

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid - ambtshalve - onbezoldigd
 • Vice-voorzitter VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR), gerelateeerd aan het RVO - anbtshalve - onbezoldigd
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis - ambtshalve - onbezoldigd
 • Voorzitter 4/5 mei-comité - ambtshalve - onbezoldigd 
 • Voorzitter Stichting certificering distributie Gewasbescherming (CDG) - niet ambtshalve - bezoldigd: € 1.000,- per jaar
 • Voorzitter Stichting Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) Zegveld - niet ambtshalve - onbezoldigd - onkostenvergoeding
 • Lid HRM commissie CDA - niet ambtshalve - onbezoldigd
 • Voorzitter Stichting Deltaconcerten - niet ambtshalve - onbezoldigd
 • Voorzitter NBC Krimpenerwaard - niet ambtshalve - onbezoldigd - onkostenvergoeding
 • Bestuurder Heijkoop Dienstverlening - niet ambtshalve - bezoldigd - €0,-
André Flach, wethouder en 1e locoburgemeester

Wethouder André Flach 2022Verantwoordelijk voor Financiën, Economie, Bouwen en Wonen, Onderwijshuisvesting en Regionale Samenwerking

Projecten: De Volgerlanden, Noordoevers, Centrumgebied, Ambachtsezoom, Antoniapolder, schoollocaties

Vragen of afspraak
André staat u graag te woord. u kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

 

Nevenfuncties

 • Lid Algemeent Bestuur Drechtwerk - ambtshalve - onbezoldigd
 • Vice voorzitter SGP-bestuurdersvereniging - niet ambtshalve - onbezoldigd
Ralph Lafleur, wethouder en 2e locoburgemeester

Wethouder Ralph LafleurVerantwoordelijk voor Duurzaamheid, Grondstoffen en afval, Openbaar Groen, Water, Openbare Verlichting, Begraafplaatsen, Participatie en Communicatie, Personeel en Organisatie, CAI, Vergunningsverlening en Handhaving, Deelnemingen (Stedin, HVC, Gevudo, Oasen, BNG)

Projecten: Oranjebuurt, Gerard Alewijnsstraat

 

Vragen of afspraak
Ralph staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met hem maken.

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur GeVuDo - ambtshalve - onbezoldigd
 • ​​​​Lid Dagelijks Bestuur GeVuDo - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid Dagelijks Bestuur Bureau Openbare Verlichting - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid auditcommissie Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid - ambtshalve - onbezoldigd
Jauharina Oelfke - ten Seldam, wethouder

Wethouder Jauharina Oelfke ten SeldamVerantwoordelijk wethouder voor Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, Mobiliteit, Wegen, Civiele Kunstwerken, Riolering. Kabels en Leidingen, Speelvoorzieningen, Bedrijfsvoering, Onderwijs, Natuur en Recreatie, Inburgering en Vluchtelingenwerk, Kunst en Cultuur

Projecten: Toekomstvisie gemeentehuis en Gebiedsvisie Weteringsingel/Hoge Kade

Jauharina Oelfke - ten Seldam werd in 2014 raadslid voor de VVD, in de periode 2018 - 2022 was zij fractievoorzitter.

Vragen of afspraak
Jauharina staat u graag te woord. U kunt via het bestuurssecretariaat een afspraak met haar maken.

Nevenfuncties

 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en recretieschap IJsselmonde - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid platform gemeentelijk toezicht OZHW - ambtshalve - onbezoldigd
 • ​​​​Lid landschapstafel IJsselmonde - ambtshalve - onbezoldigd
Steven van Die, wethouder 

Wethouder Steven van DieVerantwoordelijk voor Jeugd, Wmo, Werk & Inkomen, Ouderenbeleid, Gezondheid, Sport, Bibliotheek

Projecten: Revitalisering Cultureel Centrum Cascade, Zuidwende-Zuid

Vragen of afspraak
Steven staat u graag te woord., U kunt via het bestuursecretariaat een afspraak met hem maken.

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd - ambtshalve - onbezoldigd
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeleing Sociaal - ambtshalve - onbezoldigd
 • ​​​​Lid Bestuur Vereniging Zuidhollandse Gemeenten - ambtshalve - onbezoldigd

Peter Kalkman, gemeentesecretaris

Gemeentesecretaris Peter KalkmanAlgemene leiding gemeentelijke organisatie

 

Vragen of afspraak
Peter staat u graag te woord., U kunt via het bestuursecretariaat een afspraak met hem maken.

 

Nevenfunctie

 • Vice Voorzitter Raad van Toezicht PCPO Baendrecht en Ridderkerk en lid van de renumeratiecomissie - niet ambtshalve - onbezoldigd​​​​