Vrijwilligerswerk

Onze maatschappij kan niet zonder vrijwilligers. Gelukkig besteden veel mensen een deel van hun vrije tijd aan vrijwilligerswerk.

Ook in Hendrik-Ido-Ambacht bieden vrijwilligersorganisaties hulp en ondersteuning aan mensen met een zorgvraag.

Veel van deze organisaties zijn op zoek naar extra vrijwilligers. Is vrijwilligerswerk iets voor u? Kijk dan zeker bij een van deze organisaties:

 • Ambacht Samen - algemene website over vrijwilligerswerk in Hendrik-Ido-Ambacht.
 • Ambachtse Bedrijven - biedt deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk op verschillende niveaus.
 • Brandweer - De Ambachtse brandweer kan altijd vrijwilligers gebruiken.
 • Buurtpreventie- de oren en ogen in uw buurt.
 • Hulp in de Praktijk (HiP) - netwerk van kerken die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood.
 • Humanitas - helpt mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
 • de Nieuwe Hoop - exploiteert een kringloopwinkel in Hendrik-Ido-Ambacht.
 • Schuldhulpmaatje - is partner in hulp op maat bij schulden.
 • Seniorenbus - biedt passend vervoer aan senioren in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.
 • De Blije Borgh Vrijwilligers (BBV) - helpt en ondersteunt mensen waar nodig.
 • Voedselbank HIA- verstrekt voedselpakketten aan inwoners die het financieel moeilijker hebben.
 • Zonnebloem HIA - zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking.