Een veiligere inrichting voor de Laan van Welhorst

Sinds vorig jaar onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de Laan van Welhorst vooral in de omgeving van Hoogambacht anders in te richten. Het doel? Een veiligere weg met een goede doorstroming van het verkeer, voldoende ruimte voor fietsers en een groene inrichting.

De belangrijkste zes aandachtspunten in de nieuwe plannen zijn het kruispunt bij de Jacobuslaan, het vervallen van de busbaan tussen het kruispunt Jacobuslaan en de bushalte bij de Sophiapromenade, de laad- en loslocatie bij Hoogambacht en de laad- en loslocatie bij de Druivengaarde, de aansluitingen van de rij- en busbaan op de rotondes (van 2 naar 1 rijbaan) en de inrichting van de Boterbloem.

Verkenning van mogelijkheden

De gemeente heeft verschillende onderzoeken laten doen en in verschillende bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en de provincie Zuid-Holland mogelijke oplossingen verkend. Het resultaat van alle wensen en ideeën over een veiligere inrichting van de Laan van Welhorst is gecombineerd in een schetsontwerp. 

Kom het ontwerp bekijken

We horen graag nog één keer wat u van het schetsontwerp vindt. Daarom nodigen we u van harte uit de tekeningen en 3D-beelden te komen bekijken tijdens de inloopbijeenkomst:

  • Wanneer: dinsdag 27 juni
  • Waar: Sophiastaete, Druivengaarde 19
  • Tijd: van 16.00 tot 20.00 uur

Wees welkom, de koffie en thee staan klaar!

Laan_Van_Welhorst_web

Hoe verder?

Na de zomer, als de laatste ideeën en opmerkingen in het ontwerp verwerkt zijn, gaat het plan naar de gemeenteraad. Zij zal het bespreken en besluiten of het uitgevoerd kan worden.
Scan voor alle projectinformatie de QR-code of kijk op www.onzeopenbareruimte.nl/laan-van-welhorst.