Ambachters scheiden afval beter dan verwacht

Sinds 1 januari hanteren we een recycletarief. Doelen zijn: zo veel mogelijk afval duurzaam verwerken, het milieu te sparen en afvalverwerking betaalbaar houden.

Wie veel restafval aanbiedt, betaalt meer dan wie minder restafval in de container werpt. 

Resultaten

De resultaten van het eerste kwartaal laten zien dat Ambachters beter afval scheiden dan verwacht. De hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval daalde met 52% ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast wordt veel meer afval apart ingezameld. De ingezamelde partij

  • PBD (Plastic, Blik- en Drankpakken) steeg met 140,9%
  • GFT-E (Groente- Fruit-, Tuinafval en Etensresten) met 93,1 %
  • glas steeg met 20,7 %
    en
  • oud papier & karton met 1,1%


Complimenten

Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur is opgetogen: “Fantastisch dat Ambachters zó hun schouders onder afval scheiden zetten! Deze prachtige cijfers tonen dat Ambachters zich flink inzetten voor goede afvalscheiding. Mijn complimenten!”

Ralph Lafleur - Ambachters scheiden afval beter dan verwachtAandachtpunten

“Natuurlijk is er ook ruimte voor verbetering”, erkent de wethouder: "Niet op de juiste tijd aangeboden pbd-verzamelzakken blijven een punt van ergernis. En gft-e in plastic (vuilnis)zakken leidt tot het afkeuren en verbranden van hele ladingen. Als gemeente blijven we zoeken naar manieren om dit te voorkomen en het inwoners zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ik vraag iedereen daarbij te helpen: Hang uw verzamelzak alleen tussen donderdagavond en vrijdagmorgen 07.30 uur aan een kroonring en gooi uw gft-e los in de bak of gebruik een biozak."

Op de goede weg

Het recycletarief is een van de stappen die Ambacht zet voor een duurzame, welvarende en gezonde toekomst. Een van de ambities is om in 2050 een volledig circulaire gemeente te zijn waarin geen afval bestaat. “We zijn op de goede weg. Laten we met elkaar op deze ingeslagen weg verder gaan!”, besluit Lafleur opgewekt.

Lees meer over de ambities voor een duurzaam en toekomstbestendig Hendrik-Ido-Ambacht in het Programma Duurzaamheid 2023-2030 op h-i-ambacht.nl/duurzaam.