"Duurzamer leven: haalbaar en betaalbaar voor iedereen"

Onlangs ging de raad akkoord met het Programma Duurzaamheid. Maar wat is dat? Wat merkt u als Ambachter ervan?

Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur geeft een toelichting:

Wat verstaat u zelf onder Duurzaamheid?

"Het woord 'duurzaam' is een containerbegrip, het wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar het gaat niet om het woord, Duurzaamheid is vooral dóen. In Ambacht pakken we het onderwerp aan op 6 hoofdlijnen: Energie en CO2-reductie, Hergebruik Grondstoffen, Duurzame Mobiliteit, Aanpassen aan klimaat, Biodiversiteit en Groen."

Wat verandert aan Ambacht in de komende 6 jaar?

"Ambacht verandert niet van de ene op de andere dag, maar iedere dag zetten we ons in om Ambacht duurzamer te maken. Nodeloos energieverbruik terugdringen, het warmtenet uitbreiden, schonere manieren van vervoer bevorderen, meer bomen planten, meer bijenlinten aanleggen..."

Waarom doen we dit?

"De samenleving vraagt er om: Veel mensen zijn verder met verduurzamen dan de gemeente is. Voorbeeld: het plaatsen van een kabelgoot in bestrating zodat je de auto vanuit huis kunt opladen, daar moeten we nog regels voor maken. Het Rijk heeft bepaald dat in 2050 alle Nederlandse woningen verwarmd moeten worden zonder gebruik van aardgas. Maar het elektranet is nog niet berekend op de grote schommelingen in vraag en aanbod die zonnepanelen en windturbines met zich mee brengen. Hoe dan wel? Bijvoorbeeld een warmtenet benutten, of opgewekte elektriciteit lokaal opslaan of gebruiken."

Ralph Lafleur met het programma Duurzaamheid: "Duurzaamheid is vooral dóen!"
Ralph Lafleur met het programma Duurzaamheid: "Duurzaamheid is vooral dóen!"

Hoe gaan we het programma uitvoeren?

"Voor de een gaan we te vlug, voor de ander te langzaam. Dat is koorddansen, maar ik maak me er hard voor dat duurzamer leven voor iedere Ambachter haalbaar en betaalbaar is: Iedereen moet mee kunnen doen! Daarvoor zetten we subsidies, leningen, energiecoaches en energiehulpen in. Ook pleiten we bij het Rijk voor goede, eenvoudige mogelijkheden waar iedereen mee vooruit kan. En natuurlijk bieden we als gemeente niet alleen de helpende hand, we gaan ook zelf verder met het verduurzamen van onze organisatie en gebouwen."

Meer info

Op h-i-ambacht.nl/duurzaam vindt u meer info. Daar kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief en zo op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. 

Duurzaamheidsprogramma 2024-2030