Les in democratie: Scholieren laten hun stem horen

Het ging er enthousiast, rumoerig en betrokken aan toe in de Raadszaal, woensdagmiddag. Tientallen leerlingen debatteerden met elkaar over het onderwerp Klimaat.

Eerst wat onwennig, maar al snel leek het debat, onder leiding van wethouder Jauharina Oelfke-Ten Seldam, bijna op een reguliere raadsvergadering.

Bij democratie denken velen aan stemmen voor verkiezingen, maar de 3e-klassers van het Walburgcollege weten dat een gezonde democratie ook op een andere manier baat heeft bij stemmen. Namelijk door de eigen stem te laten klinken en te luisteren naar die van anderen.

Stem

"Democratie is niet alleen het uitvoeren van wat de meerderheid wil. Rekening houden met de wensen van anderen is daar ook onderdeel van. De beste democratische besluiten ontstaan wanneer zo veel mogelijk voor- en tegenargumenten gehoord en beoordeeld zijn", zegt griffier Gert Logt. "Maar die argumenten kunnen alleen gehoord worden, als ze duidelijk uitgesproken worden, op de juiste plaats en tijd. In de lokale politiek is dat voornamelijk in de Raadszaal. Door hier met elkaar in debat te gaan, ervaren de scholieren hoe politiek werkt."

Dapper

Niet iedereen durft voor zijn of haar mening uit te komen, zeker niet wanneer die afwijkt van wat de meerderheid vindt: "Voor je mening uitkomen, vraagt een zekere mate van dapperheid. Dat geldt ook voor het vormen of bijstellen van je mening. Goed om te zien dat deze scholieren daar mee om kunnen gaan", prijst de griffier de scholieren. "Misschien zien we een aantal van hen over enkele jaren in de Raadszaal als gemeenteraadslid."

Leerlingen Walburg in debat
Leerlingen van het Walburgcollege debatteerden onder leiding van wethouder Jauharina Oelfke-ten Seldam met elkaar in de Raadszaal. De jongeren zijn enthousiast: "Hartstikke interessant" en " Ik wil thuis ook zo'n videodebatsysteem hebben."

Burgerschap

De leerlingen namen deel aan het project Burgerschap, georganiseerd door de griffie van de gemeenteraad. In het project leren de jongeren van elkaar over klimaat, identiteit en democratie. Voor de eerste keer werd dit project ingevuld met een debat in de raadszalen van zowel Zwijndrecht als Hendrik-Ido-Ambacht. Met hulp van gemeenteraadsleden debatteerden de leerlingen over stellingen als: "Het heeft zin om energie te besparen terwijl ze dat in China niet doen" en "We vinden dat Nederland als klein land weinig invloed kan hebben op de mondiale klimaatverandering".